Slavernij kernthema

De Raad van Kerken werkt samen met de Evangelische Broedergemeente om de afschaffing van de slavernij in 2013 op gepaste wijze te gedenken. De Evangelische Broedergemeente heeft een keur aan activiteiten in de pen zitten, die lopen van1 juli 2012 tot1 juli 2013.

De Broedergemeente wil op1 juli 2012 het startschot geven voor een jaar van herdenking. Het is de bedoeling om dan met een boek te komen waarin diverse interviews zijn gepubliceerd met gemeenteleden uit Suriname over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de geschiedenis.

In het jaar daarop volgend is het de bedoeling om met een cultureel programma, een conferentie en een reeks van lezingen verdere verdieping en bezinning aan te reiken. De reeks van activiteiten wordt afgesloten met een kerkelijke viering op1 juli 2013 in de Koningskerk te Amsterdam.

Vertegenwoordigers van de Raad van Kerken willen proberen om ook de witte kerken in Nederland bij de herdenking te betrekken. Ze zullen worden uitgenodigd om in de periode 2012 tot 2013 reacties te sturen vanuit de gemeenten die tijdens de viering op1 juli 2013 een plek krijgen in de dienst. Bij de uitgave van een boek komt een gesprekshandleiding die kerken kunnen raadplegen om het thema van de slavernij aan te snijden bij gespreksgroepen en catechesegroepen.

Foto: monument van de afschaffing van de slavernij.