Nieuw rooster op komst

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw oecumenisch leesrooster, dat vanaf komende advent gaat lopen. Twee van de uitgevers die bij de ontwikkeling zijn betrokken bezochten dinsdag 12 maart het bureau van de Raad van Kerken. Dick Vos van Boekencentrum en Cora Vlaming van Kwintessens spraken over de vorm die de uitgave zou moeten aannemen.

Een speciale werkgroep onder leiding van ds. Klaas Touwen heeft inmiddels een negenjarig leesrooster ontwikkeld. De cyclus is ongekend lang en heeft als voordeel dat je bijvoorbeeld makkelijker bijbelboeken een plek kunt geven die anders buiten beeld blijven. Het oecumenisch rooster wordt in zo’n tweeduizend gemeenten gevolgd en is de basis voor uitgaven van diverse uitgevers, zoals Kind op Zondag / Maandag, Bonnefooi en De Eerste Dag.

De gedachte bestaat om de website www.raadvankerken.nl en dan het onderdeel ‘vieren’ een nog prominentere plaats te geven in de aanbieding van het leesrooster. Op dit moment zijn er zo’n 2500 unieke hits per maand van mensen die dit website-onderdeel bezoeken. Vanwege de lange cyclus (9 jaar) is het lastig om al zo ver in het voren materiaal aan te bieden. Door het rooster per jaar aan te reiken en er aanvullende informatie aan toe te voegen, zou het interessant kunnen zijn om regelmatig de site te bezoeken. Daarnaast blijven de uitgevers aanvullend materiaal aanbieden, onder meer voor kinderen.

Het bureau overweegt om daarnaast een schriftelijke editie te brengen die voor enkele euro’s te koop is. Een speciale studiemiddag zou aandacht kunnen geven aan het katholieke karakter van het leesrooster en aan de nieuwe mogelijkheden die ontstaan met de verschijning van het nieuwe liedboek in mei.

De Raad van Kerken moet de plannen nog bespreken en definitief uitspreken op welke manier één en ander geregeld kan worden.

Foto: Cora Vlamink (links) en Dick Vos (rechts)