Contekst watersymposium

Het watersymposium van de Raad van Kerken in Nederland sluit naadloos aan bij internationale ontmoetingen die in Den Haag worden gehouden ter gelegenheid van Wereldwaterdag op 22 maart aanstaande.

Het thema ‘water’ staat drie dagen centraal op de agenda van kerken en overheid. Het begint allemaal op woensdag 20 maart bij VNO/NCW en vervolgens in de joodse liberale synagoge met een bezinning op het ‘Living Water: Towards a Water-secure World’, waar onder meer Dinesh Suna, de coördinator van het waterproject van de Wereldraad van Kerken bij vertegenwoordigd is en patriarch Batholomew. Geïnteresseerden kunnen nog inschrijven voor dit onderdeel via jmj.spaans@telfort.nl 

Op donderdag 21 en 22 maart gaat men in Den Haag verder onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij zal onder meer mgr. Gerard de Korte vanuit de kerken aanwezig zijn.

De Raad van Kerken organiseert op de wereldwaterdag in Arnhem in het Watermuseum een bezinning, waarbij een verklaring over de betekenis van water van de Wereldraad wordt ondertekend en aansluitend daarop wordt er een Nederlandse inkleuring gemaakt, waarvoor dr. George Molenkamp van de beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken en prof. dr. Klaas Spronk van de Protestantse Theologische Universiteit bouwstenen leveren. Drs. Henk van Hout leidt het gesprek van deze bijeenkomst.

Op de foto: links Dinesh Suna, die leiding geeft aan het waterproject en sinds 2008 lid is van de ‘Ecumenical Water Network’, rechts van hem Maike Gorsboth die daarvoor het werk heeft gecoördineerd.