Appel schuldbelijden

Het zou een goed signaal zijn als de kerken in Nederland, de PKN voorop, een schuldbelijdenis zouden uitspreken over het slavernijverleden van de kerken. Dat stelt Paul Doth jr., directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap, broer van ds. Mijnhals-Doth van de Koningskerk in Amsterdam – een predikante in de vierde achtereenvolgende generatie – in reactie op de suggestie die eerder werd uitgesproken door Age Kramer van het Zeister Zendingsgenootschap.

Nederland staat vooraan als het gaat om dergelijke verzoeken van bijvoorbeeld de Japanse keizer over de tweede wereldoorlog, aldus Paul Doth, waarom blijft het dan zo stil als het om dit stuk beladen verleden gaat van Nederland zelf? Het heeft ook al zo lang geduurd voordat men zich over de eigen rol uitsprak rond Srebrenica. Het slavernijverleden en de rol van de Nederlanders daarin blijft daarmee een gevoelig thema – zo lijkt het – waarin je de rol van Nederlanders blijkbaar maar moelijk kan expliciteren.  

Paul Doth meent dat een schuldbelijdenis zou kunnen helpen om mensen die tot op hun roots met het slavernijverleden te maken hebben recht te doen. Een dergelijke uitspraak, zo schat hij in, zou zeer gewaardeerd worden. De  Surinaamse samenleving is ontstaan op het fundament van de interculturele ontmoeting die onvermijdelijk volgde op de slavenhandel. De bevolking heeft daar ook een way of life in gevonden, misschien wel meer dan in Nederland het geval is, zegt Paul Doth. In Suriname is de interculturele en qua huidskleur gemengde samenleving vanzelfsprekend, maar in Nederland spreekt men bijvoorbeeld nog steeds spreekt over ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen en afzonderlijke burgers verbinden daar consequenties aan op het moment dat er een schoolkeus gemaakt moet worden voor hun eigen kinderen.

De afschaffing van de slavernij is voor de Raad van Kerken aanleiding om lidkerken landelijk en plaatselijk te vragen aandacht aan de thematiek te besteden. Kerken wordt verzocht om resultaten van de bezinning toe te sturen aan de Raad, zodat het een rol kan spelen bij de officiële viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 2013 in de Koningskerk in Amsterdam.

Paul Doth komt van 30 november tot 11 december naar Nederland.