Verborgen bronnen

De Provinciale Raad van Kerken in Utrecht houdt enkele ontmoetingsavonden in de provincie. Mensen die in oecumene geïnteresseerd zijn kunnen daar nadenken over de actuele thema’s van de oecumene. De eerste ontmoeting vindt plaats op woensdagavond 6 februari in het Bonifatiushuis in Breukelen. Het gaat over ‘verborgen bronnen van de oecumene’.

De algemeen secretaris van de Raad van Kerken zal laten zien hoe er nieuwe vergezichten ontstaan op het moment dat de kerken het Oude Testament op een zelfde manier inbrengen als het Nieuwe Testament. Agnes Fennis, theologe die stage loopt bij de Raad, zal vervolgens een concreet Bijbelfragment verder analyseren en de aanwezigen gaan daarover in gesprek. Tenslotte zal Klaas van der Kamp ingaan op de stukken die vanuit Busan en de tiende assemblee van de Wereldraad op tafel liggen en met de bezoekers de vraag stellen in hoeverre die bronnen meeklinken in een belangrijk document als bijvoorbeeld ‘The Church, towards a common mission’.

Van der Kamp betoogt, dat de oecumenische traditie zich eenzijdig oriënteert op het Nieuwe Testament. Zo’n 85 procent van de citaten komt uit bronnen van de evangelisten en Paulus. Indien de oecumene het Oude Testament serieuzer zou bekijken, zou de theologie een andere tongval krijgen; het godsbeeld zou een steviger anker nemen en ook de visie op eenheid en interreligieuze contacten zou er door worden beïnvloed.

Mensen die willen meedenken en meepraten zijn welkom in het Bonifatiushuis in Breukelen, Straatweg 59 in Breukelen. Het begint om acht uur. Het is de bedoeling dat de provinciale raad nog enkele avonden houdt; daarop staan weer andere thema’s centraal, die ook een link naar Busan krijgen, zo is de bedoeling.

Foto:  interieur van een synagoge