Spel over duurzaamheid

Het Landelijk bureau DISK heeft twee nieuwe digitale initiatieven naar buiten gebracht. Het betreft een spel over duurzaamheid en een netwerk over hetzelfde thema. Het landelijk bureau DISK is een oecumenische instelling actief op het brede terrein van geloof en  economie. Het onderdeel de Arme Kant van Nederland is een werkgroep van de Raad van Kerken in Nederland.

 

Spel

Het spel ‘Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?’ gaat in op de persoonlijke inzet van jonge mensen. Het stelt de vraag waarvoor zij hun talenten inzetten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daar komt het nodige bij kijken. Bijvoorbeeld de vraag in welke omgeving jij je wilt inzetten. Het maakt verschil of jij je in je werk of in je privé actief wilt zijn voor een duurzame wereld. Ook belangrijk is welke rol jij in die omgeving vervult. En: hoe geef je concreet vorm aan je inzet? Dit soort vragen gaan over de buitenkant van je inzet.

Naast de buitenkant is er ook een binnenkant. Daarbij hoort bijvoorbeeld de vraag welke talenten je hebt om je in te zetten voor duurzaamheid. Maar ook: door welke waarden laat jij je leiden? En: bij wie of wat voel jij je diepgaand betrokken? Je hart kan uitgaan naar ecologische, sociaal-culturele en/of economische thema’s. En tenslotte is er de vraag naar de bronnen die je inspireren om je (te blijven) inzetten voor duurzaamheid?

Als jij persoonlijk een bijdrage aan een duurzame wereld wilt leveren, dan komen bovenstaande vragen op enig moment aan de orde.

 

Het spel Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan? laat je ontdekken welke antwoorden jij op deze vragen geeft. Het spel is geschikt voor iedereen die op één of andere wijze zich wil inzetten voor duurzaamheid. Je kunt het alleen spelen, maar ook met je vrienden óf in een meer georganiseerd verband (bijv. bedrijf, maatschappelijke organisatie, (beroeps)onderwijs, loopbaanbegeleiding, geloofsgemeenschap). Het spel is verkrijgbaar in een spelbox en als ZIP-bestand.Een voorproefje van het veelzijdige spel is te vinden op de website www.duurzaamheidentalenten.nl. Hier vind je ook informatie over hoe je het spel kunt bestellen.

 

Lerend netwerk

 

Een tweede initiatief heeft de titel meegekregen: het lerend netwerk Talenten voor Duurzaamheid. Het netwerk laat je ontdekken hoe je in je eigen werk je kunt inzetten voor duurzaamheid (planet, people, profit). Het lerend netwerk is bedoeld voor mensen die enkele jaren werkervaring (<15 jaar) hebben. Het programma bestaat uit vijf gemeenschappelijke bijeenkomsten (face-to-face) én vier bijeenkomsten in kleine leergroepen (online). Je ontwikkelt gaandeweg een duurzaam initiatief in je eigen werkomgeving. Het programma biedt ruimte om aan te sluiten bij de ervaringen die je daarbij opdoet. Er wordt gebruikgemaakt van onderdelen van het spel Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan? De bijeenkomsten worden begeleid door ervaren coaches. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Deelname aan het netwerk wordt aanbevolen door Kerk in Actie, Togetthere, Noach Alliantie en CNV Jongeren. Uiterste aanmelddatum is 15 maart 2013.

Voor meer informatie en aanmelding: www.duurzaamheidentalenten.nl.