Download tv-clips

Er zijn vele tientallen reacties binnengekomen bij het bureau van de Raad van Kerken naar aanleiding van de openingsviering in het kader van de Week van Gebed om Eenheid onder de christenen. Veel mensen toonden hun dankbaarheid dat na vele jaren de viering weer op de nationale televisie te zien was.

Nagenoeg alle reacties waren positief. Globaal vallen ze in twee categorieën uiteen. Meer dan de helft van de mensen was positief verrast over de oecumenische toonzetting van onder meer de meditatie verzorgd door mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam. De voornamelijk rooms-katholieke bellers spraken waardering uit en zeiden te hopen op meer oecumene stimulerende gedachten vanuit de leiding van de kerk. Er waren ook veel reacties die ingingen op de muziek. Nogal wat mensen wisten de inbreng van de muziekgroep ‘met de panfluit’ te waarderen. Ze vroegen naar de naam van de band (Trinity).

Al eerder berichtten we dat het mogelijk is clips uit de dienst te gebruiken voor eigen vieringen. Hieronder volgt een indeling die zou kunnen aansluiten bij de thema’s per dag. Met dank aan Zendtijd voor Kerken en Gerrit Bril die één en ander heeft gecoördineerd.

 

WEEK VAN GEBED 2013

 

 

 

 

DAG/THEMA

LIED

LINK YOUTUBE

 

 

 

MAANDAG

“Esti Dal”  (Avondlied)

http://www.youtube.com/watch?v=-Q7jGu2h9y0

Op weg met een gebroken lichaam

Vocaal Ensemble Voxtet

 

 

 

 

DINSDAG

“Move my heart”

http://www.youtube.com/watch?v=go5soui9LpY

Op weg naar vrijheid

Trinity

 

 

 

 

WOENSDAG

“Psalm 122”

http://www.youtube.com/watch?v=V0ASu1ogDac

Op weg als kinderen van de aarde

Vocaal Ensemble Voxtet

 

 

 

 

DONDERDAG

“Het gebed van de Heer”

http://www.youtube.com/watch?v=0iyAdY76tXY

Op weg als vrienden van Jezus

Paulusabdij Chemin Neuf

 

 

 

 

VRIJDAG

“Psalm 133”

http://www.youtube.com/watch?v=BLmfLZPl_zM

Op weg over grenzen heen

Paulusabdij Chemin Neuf

 

 

 

 

ZATERDAG/ZONDAG

“Brood van het leven”

http://www.youtube.com/watch?v=FYKUG4YvbDw

Op weg om te vieren

Trinity