Vreemdelingendetentie en contacten met justitiepastoraat

De Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken (PVRVK) volgt het Nederlandse beleid van vreemdelingen-bewaring kritisch. De PVRVK ziet dit beleid als fundamenteel onjuist, omdat het mogelijk maakt dat jaarlijks vele duizenden mensen zonder criminele achtergrond of bedoelingen, vaak voor lange tijd van hun vrijheid worden beroofd. 

De PVRVK streeft er daarom in de eerste plaats naar naar dat de overheid het “ultimum remedium” principe bij de toepassing van vreemdelingenbewaring strikt handhaaft. Dit betekent concreet dat gestreefd wordt naar een zo laag mogelijk aantal mensen dat jaarlijks in veemdelingenbewaring belandt. Ondermeer de toepassing van niet-vrijheids-beperkende alternatieven en een individuele beoordeling naar de noodzakelijkheid van detentie kunnen daartoe bijdragen.

In de tweede plaats dienen de omstandigheden en het regime in de resterende detentie sterk te verbeteren. Zo dient niet de Penintententiaire Beginselenwet van toepassing te zijn op deze groep gedetineerden, maar dient een eigen regime voor deze mensen opgesteld te worden die in overeenstemming is met het niet-penitentiaire karakter van deze detentie. 

De PVRVK levert een bijdrage aan deze doelstellingen door in gesprek te gaan met de minister voor Asiel en Immigratie, ambtenaren en leden van de Tweede Kamer, door werkbezoeken af te leggen aan detentiefaciliteiten, door het publiek te informeren over de feiten van vreemdelingenbewaring en opiniërende bijdragen te leveren via diverse media.