Relevantie economie WCC

De Raad bereidt een artikel voor over de visie van de Wereldraad op economie geschreven door leden van de Beraadgroep ´Samenlevingsvragen’. De auteurs laten zich inspireren door het document ´Economy of Life, Peace and Justice for all, van de Wereldraad van kerken. Duurzaamheid en herverdeling van welvaart, sleutelbegrippen hierin hebben de Beraadgroep aangezet tot bezinning op de hedendaagse economische situatie om vervolgens vanuit een christelijk perspectief aanbevelingen te doen om de leefbaarheid voor iedereen in onze wereld van vandaag te vergroten.

Het thema voor de komende assemblee van de Wereldraad in oktober 2013 in Busan is: ‘God van Leven, leid ons in vrede en gerechtigheid’. Onderwerpen verwant aan de thema’s vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping, welke de Wereldraad al decennia lang op de agenda heeft staat, en die sinds de assemblee  in Porto Alegre (2006) hernieuwd gefocussed zijn. De focus ligt hierbij op het uitbannen van armoede, bescherming van de schepping en het aan de kaak stellen van ophoping van rijkdom bij een kleine minderheid.

De Beraadgroep ‘Samenlevingsvragen’ zal zich in dit kader het komende jaar bezighouden met een aantal onderwerpen die hierop betrekking hebben en zich in haar werk vooral richten op de vertaalslag naar Nederlandse schaal. Het gaat dan om het uitzetten van lijnen en het bieden van concrete suggesties waarmee lokale raden van kerken en de kerken zelf aan de slag kunnen in hun eigen omgeving.

Mantelzorg

“Gij hebt mij bekleed met een mantel van trouw”. Onder deze titel is er in de vergadering van de Beraadgroep gesproken over de zorg voor mantelzorgers. Centrale vraag is hoe de lokale kerken een bijdrage kunnen leveren in het ondersteunen van mensen die dagelijks en gedurende een langere periode intensief zorg dragen voor hun naasten. Juist omdat op mantelzorgers een beroep wordt gedaan wat betreft tijd en energie en dat ook een impact heeft op hun eigen leven is het zaak om ook aan hen aandacht te schenken en waar nodig te bemoedigen, en hun taak te verlichten. De kerken  hebben vanuit hun Bijbelse inspiratie van oudsher een traditie in omzien naar de ander. De Beraadgroep gebruikt deze bron en doet in haar nota een aantal suggesties om via de lokale kerken deze groep mensen in woord en daad bij te kunnen staan.

Pastoor Hans de Rie

Er werd ook kort even stil gestaan bij de aanstelling van Hans de Rie als pastoor van de Oud-katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Als city-pastor was Hans de Rie al bekend onder de mensen zowel binnen als ook buiten de kerk. Nu is daar een extra dimensie aan toegevoegd.

Foto’s
Boven prof.dr. Johan Graafland en dr. Greetje Witte-Rang, leden van de Beraadgroep.
Onder: Pastoor Hans de Rie bij het aanvatten van zijn werkzaamheden voor de Paradijskerk.