Twitter in kerk groeit

Het gebruik van Twitter in kerkelijke kring blijft over de hele linie groeien. Dat blijkt uit steekproeven van het bureau van de Raad van Kerken. Uit het vergeljiken van cijfers bij tientallen accounthouders blijkt dat nagenoeg alle twitteraars in de laatste vier maanden met groei te maken hebben; op jaarbasis gerekend varieert de groei per twitteraar van 15 tot 100 procent.

De Raad van Kerken heeft het aantal van 900 volgers inmiddels gepasseerd op Twitter. Maandelijks komen er ongeveer veertig volgers bij. Daarmee lijkt de ambitie voor 2012 te worden gerealiseerd, die was eerder gesteld op het bereiken van zo’n duizend volgers in 2012 via @raadvankerken.nl.

Twitter is één van de sociale media die door kerken en kerkelijke organisaties worden gebruikt. Het bureau van de Raad van Kerken heeft ook een account aangemaakt en plaatst met regelmaat berichten, meestal corresponderend met berichten die in dezelfde periode uitvoeriger op internet verschijnen.

De sociale media spelen een eigen rol in de diverse communicatiemiddelen van de Raad. Er is een strategie opgesteld, waarbij tijdschrift, internet, sociale media, YouTube, radio en persoonlijk contact aanvullend op elkaar worden ingezet. Twitter is een qua omvang welkome variant, omdat het bij de snelle media behoort en via retweets in korte tijd een groot bereik kan hebben van duizenden mensen.

Met 900 volgers behoort de Raad van Kerken nog steeds tot de kleine gebruikers van het sociale medium. De Wereldraad, de ontwikkelingsorganisatie ICCO en de vredesorganisatie IKV Pax Christi doen het beter qua aantallen volgers, maar dat zijn tegelijk organisaties met meer budget.

De PKN heeft onlangs aangekondigd de digitale ambities verder uit te bouwen. Er komt een speciale website Mijnkerk.nl. Motivaction heeft aangegeven dat men qua publiek moet mikken op de moderne burgers tussen de 20 en 49 jaar oud. Voor de opbouw van de site is een ton uitgetrokken. De Raad probeert min of meer dezelfde doelgroep te bereiken via Twitter.

Het bureau van de Raad van Kerken houdt diverse twitteraars bij qua volgers om trends en strategieën te onderkennen. Indien de cijfers over de afgelopen vier maanden op percentages worden gezet, blijkt dat organisaties gemakkelijker nieuwe volgers krijgen dan individuele personen. Verder blijkt dat veel twitteraars relatief hoge percentages nieuwe volgers aan zich weten te binden. Alle accounts hebben met groei te maken; variërend van 5 procent tot ruim 30 procent in vier maanden. Oecumenische twitteraars doen het qua groei uitstekend; zowel De Nieuwe Liefde als de Wereldraad van Kerken als de Raad van Kerken zijn te vinden bij de snelle groeiers.

Hieronder een overzicht van enkele twitteraars die bij het bureau worden gevolgd. Het eerste getal is het percentage groei over de achterliggende vier maanden; het tweede getal geeft het aantal volgers vier maanden geleden en het laatste getal geeft het huidig aantal volgers. Met een groei van 21,2 procent mag de Raad zich rekenen tot de subtop van groeiers.

Overzicht van de groei bij verschillende twitteraars in vier maanden tijd (een willekeurige steekproef):

 

Secretaris EWV Mirjam Kollenstaart:        32,2 procent van 587 volgers naar 776 volgers

Christianity Today:                                24 procent van 62.375 volgers naar 77.301 volgers

De Nieuwe Liefde:                                 22,7 procent van 902 volgers naar 1107 volgers

Het Goede Leven:                                 21,7 procent van 820 volgers naar 998 volgers

Journalist Joris Luyendijk:                      21,4 procent van 23.716 volgers naar 28.795 volgers

Raad van Kerken:                                 21,2 procent van 750 volgers naar 909 volgers

WCC (World Council of Churches):         17 procent van 2.774 volgers naar 3.253 volgers

RD Kerk & Religie:                                17 procent van 1.276 volgers naar 1.493 volgers

ICCO:                                                 15,9 procent van 1.906 volgers naar 2.210 volgers

IKV Pax Christi:                                    15,1 procent van 1.314 volgers naar 1.512 volgers

Onderneemster Anne Westerduin:           14,7 procent van 1.248 volgers naar 1.432 volgers

Kerkinactie:                                          14 procent van 1..284 volgers naar 1.448 volgers

Nederlands Dagblad:                              11,7 procent van 3.585 volgers naar 4.006 volgers

Refo 500:                                             10,5 procent van 741 volgers naar 819 volgers

Missionair predikante Janneke Nijboer:       8,9 procent van 740 volgers naar 806 volgers

GL-senator Ruard Ganzevoort:                  8,8 procent van 2.476 volgers naar 2.694 volgers

Tv-personality Arie Boomsma:                  8,6 procent van 37.062 volgers naar 40.248 volgers

Docent Bas Plaisier:                                7,3 procent van 564 volgers naar 605 volgers

CDJA-secretaris Freek Houweling:             5,5 procent van 1.839 volgers naar 1.941 volgers