Religie in samenleving

Het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling van Oikos organiseert op donderdag 22 november samen met de Tilburg University een publiekslezing met Pieter van Os (journalist NRC) over de rol van religie in het publieke domein. Sophie van Bijsterveld (leerstoel Religie, Rechtsstaat en Samenleving) zal een column uitspreken over dit onderwerp. Onder leiding van freelance journalist Ruben Altena delen Pieter Kohnen, Tamarah Benima, Özcan Hidir en Edward de Kam hun ervaringen met de rol van religie in het publieke domein .                                                                 

De bijeenkomst  valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken. Maar enkele van de inleiders zijn vertrouwd met het Raadswerk (Pieter Kohnen was tot voor een jaar geleden nog actief lid van de Raad) en het thema is wel zeer gelieerd aan inspanningen van de Raad op dit punt. Maatschappelijke vragen waarbij religie in het spel is, raken in de samenleving een gevoelige snaar, zo komt ook steeds weer naar  voren bij de discussies die de Raad heeft. Hoe concreter de kwestie, hoe groter vaak de beroering. Het bracht Harry Polak onlangs tijdens een VU-symposium over sociale media nog tot de verzuchting dat de ontvankelijkheid voor religieuze argumenten in Nederland steeds minder wordt en soms zorgelijke aversie lijkt op te roepen.

Controversen die volop het nieuws halen zijn zo uiteenlopend als de reikwijdte van de vrije meningsuiting, de positie van vrouwen in de SGP, ritueel slachten volgens joodse en islamitische tradities, de brede seksuele moraal van orthodoxe gelovigen, keuzes rond het begin en het einde van het leven tot de rol van zogenoemde Faith Based organisaties in de uitvoering van het overheidsbeleid. Waar ambtenaren van de overheid in het spel zijn, zijn de reacties vaak nog heftiger: leraren in de openbare school die religieuze kledingstukken of symbolen dragen of ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren een homohuwelijk te voltrekken.

Nieuw zijn die kwesties niet. Waarom verhitten zij juist de laatste jaren de gemoederen zo? Wat zit daar achter? In dit publieksdebat gaat de organisatie op zoek naar de diepere lagen van deze discussies. Wat zegt de nieuwe discussie over religie over onze samenleving zelf? Misschien gaat het om onoverbrugbare tegenstellingen in visies op de samenleving en de mens. Of ontstaat dat beeld omdat alleen extreme posities zichtbaar en hoorbaar zijn. Misschien is de discussie en de felheid ervan te zien als de confrontatie van zelfverzekerde geseculariseerde bevolking met taaie restanten van traditionele religies. Of is de samenleving eerder op zoek … naar religie?

Het programma is als volgt opgebouwd:
14.00 uur Koffie en/of thee
14.30 uur Opening door Sophie van Bijsterveld
14.45 uur Vrijheid afdwingen door Pieter van Os, journalist bij het NRC Handelsblad en co-auteur van ‘Vader & zoon krijgen de geest. Brieven over de drang tot godsdienst’.

Pieter van Os liep als parlementair journalist aan tegen ‘onze’ ergernis over religie in het publieke domein. Seculiere dominees en priesters pleiten met dictaten in de hand voor vrijheid, zo signaleert Van Os. Religie kan en mag niet geweerd worden uit het publieke domein van de straat.

15.15 uur Ruben Altena (freelance journalist) leidt het gesprek met de zaal en enkele forumleden:

• Pieter Kohnen (directeur VKMO – Katholiek Netwerk)

• Özcan Hidir (Islamitische Universiteit Rotterdam)

• Tamarah Benima (rabbijn)

• Edward de Kam (directeur Youth for Christ)
16.45 uur Een column door Sophie van Bijsterveld
16.55 uur Sluiting door David Renkema
17.00 uur Informeel samenzijn onder het genot van een drankje

Datum: Donderdag 22 november 2012 van 14.30 – 17.00 uur
Plaats: Tilburg University, Professor Cobbenhagenlaan 205, 5037 DB Tilburg
Aanmelding: is gratis, maar wel verplicht i.v.m. zaalcapaciteit (via Oikos: 030 2361500).

Foto: Pieter Kohnen