Nieuw kantoor Raadspartner

Op vrijdagmiddag 28 september werd onder grote belangstelling het nieuw kantoor geopend van de Stichting Federatie Milli Görüs Noord-Nederland. Milli Görüs is een sociaal-religieuze beweging, die zich richt op de integratie en emancipatie van moslims in de Nederlandse samenleving. Belangrijke inspiratiebron hierbij is de overlevering van de profeet Mohammed: “De besten onder jullie zijn diegenen die de mensheid dienen”. 

Milli Görüs is lid van de Contactgroep Moslims en Overheid (CMO). De Raad van Kerken werkt samen met het CMO en het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom en het Nederlands – Israëlitisch Kerkgenootschap  in het kader van het Cairo-overleg.

De officiële opening van het kantoor in de vorm van het doorknippen van een lint vond plaats na het reciteren van een gedeelte uit de Koran en een gebed, terwijl samen gezonden werd: Allah is groot. Vooraf waren er een aantal toespraken. Een rode draad daarin was de oproep om vast in het geloof te staan en van daaruit op de juiste wijze te reageren op de ontwikkelingen in de samenleving, zoals de recente film die zoveel ophef veroorzaakt. Het welkomstwoord werd uitgesproken door de voorzitter van de Federatie de heer Oktay Dalmaz. De voorzitster van de Vrouwen Federatie Ayfer Topal, Vrouwenfederatie legde uit dat er 28 vrouwenorganisaties zijn aangesloten bij de federatie en dat jaarlijks ongeveer 25.000 vrouwen mee doen aan activiteiten en bijeenkomsten. Hiermee is de Vrouwenfederatie de grootste erkende vrouwenorganisatie.

Stadsdeelvoorzitter Nieuw West Achmed Baȃdoud ging in zijn toespraak in op het harde klimaat in Nederland, waardoor veel ‘high potentials’ onder de moslims Nederland verlaten. Daarom vond hij het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt dat jongen moslims weer aansluiting vinden bij de Nederlandse samenleving.

Dat educatie en het sociale werk belangrijk zijn, blijkt ook uit de inrichting van het nieuwe gebouw. Er zijn een aantal leslokalen voor koranlessen, maar ook voor huiswerkbegeleiding. De jonge vrouwenvereniging wezen in hun kamer trots op de door henzelf gemaakte strak gestileerde beschildering van twee vrouwen die met elkaar in gesprek zijn. Daarnaast was er in het gebouw een plaats voor de begrafenisvereniging voor de organisatie van de bedevaart naar Mekka, voor de PR afdeling, voor wat wij zouden noemen het diaconaat en het werelddiaconaat en natuurlijk voor het bestuur van de federatie.  En voor de allerkleinsten is er een crèche. Kortom: voor iedereen is er een plaatsje in het nieuwe kantoor.  

Foto’s: impressie van de opening

Tekst en foto’s: Jan Post Hospers, lid Beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken en lid van het Cairo-overleg.