Materiaal Week van Gebed

Wat kunnen wij als kerken in Nederland doen om de problematiek van de Dalits in India en omstreken onder de aandacht van mensen hier te krijgen? En wat kunnen we daadwerkelijk bijdragen aan een beter bestaan voor de allerarmsten?

Dat was de insteek van een gesprek wat vanmorgen plaatsvond bij de Landelijk India Werkgroep in Utrecht. Aangeschoven zaten vertegenwoordigers van het Dalit Netwerk Nederland, De Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken. Uitwisseling van informatie en het bedenken van een gezamenlijke strategie om het lot van de allerarmsten daadwerkelijk te verlichten was de inzet.

In India en omgeving behoren Dalits tot de laagste kaste en worden behandeld als uitgestotenen. Ze worden uitgebuit en ingezet voor werk in de meest erbarmelijke omstandigheden; in rioleringen, op vuilnisbelten. Omdat ze als mensonwaardig worden gezien zijn mensenrechten op hen niet van toepassing. Ze hebben geen gelijkwaardige rechten als het gaat om de toegang tot schoon drinkwater, medische en humanitaire zorg, onderwijs. Vrouwen zijn dubbel getroffen vanwege hun lage sociale positie en hun sekse worden ze misbruikt of gedwongen tot prostitutie. Het kastensysteem verhindert deze mensen om zich uit deze positie te werken. Als er al wetten zijn om de gruwelpraktijken te stoppen, worden ze zelden bekrachtigd.

Het Dalit Netwerk Nederland heeft expertise opgebouwd over de situatie van deze groep rechtelozen en zet zich al vele jaren in voor de ondersteuning van organisaties die ter plekke in India, Pakistan, en omliggende gebieden, hulp verlenen. Dat varieert van het verzamelen van feitelijke informatie en het helpen opzetten van hulpprojecten tot het lobbyen in de politiek, bij de EU en VN.

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie zijn geïnspireerd door het materiaal wat de christelijke Dalits aanreikten voor de ‘Week van Gebed voor de Eenheid’, in januari 2013. Het thema, ‘Wandelen met God’ vertelt ook hun verhaal, hun tocht waarin zij Christus als bevrijdend ervaren.

Wie meer wil weten over dit onderwerp kan terecht op de website van de Landelijke India Werkgroep: www.indianet.nl en www.dalits.nl

Over de presentatie is een persbericht verspreid. De tekst daarvan staat hieronder:

Aandacht voor Dalits in Week van Gebed

In de aanloop naar de Week van Gebed in januari zullen de Evangelische Alliantie (EA) en de Raad van Kerken (RvK) aandacht besteden aan de situatie van de Dalits in India. Dat hebben beide koepels vandaag afgesproken met de Landelijke India Werkgroep tijdens de presentatie van  het materiaal voor de gebedsweek.

Ter ondersteuning van plaatselijke gemeenten, parochies, kerken en raden van kerken die mee willen doen met de Week van Gebed hebben de EA en de Raad van Kerken onder meer gebedsfolders, liturgieën, een DVD (handleiding), werkbladen, posters en bidkaartjes ontwikkeld. Het materiaal geeft invulling aan de Week van Gebed rond het thema ‘Wandelen met God’ (Micha 6:8). In de inhoudelijke uitwerking van het thema hebben de EA en de Raad van Kerken dit jaar nauwer samengewerkt. Beide koepels hopen dat dit een stimulans zal zijn voor kerken om ook op lokaal niveau tijdens de Week van Gebed de samenwerking te zoeken.

Het thema en de basis voor de teksten zijn dit jaar aangedragen door christenen uit India. Ongeveer tachtig procent van de Indiase christenen is Dalit dat letterlijk ‘gebrokene’ betekent. Om meer te ontdekken over hun achtergrond vond de presentatie plaats op het kantoor van de Landelijke India Werkgroep. Deze werkgroep maakt zich al jaren sterk voor de handhaving van de mensenrechten in India, speciaal waar het gaat om de rechten van de onderste kaste in de samenleving, de Dalits. Deze groep van zo’n 170 miljoen mensen in India heeft te maken met systematische discriminatie, uitbuiting, geweld (in het bijzonder tegen Dalit vrouwen) en krijgt onvoldoende toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Misdaden tegen hen blijven vaak ongestraft.  

Tijdens het gesprek lichtten vertegenwoordigers van de Landelijke India Werkgroep (onder wie directeur Gerard Oonk) en Kerk in Actie de situatie toe. Samen met Justitia et Pax, Cordaid en Mensen met een Missie vormen zij het Dalit Netwerk Nederland. De Indiase overheid negeert  de problemen voor een groot deel en probeert buitenlandse steun aan de Dalits  tegen te gaan. Ook christenen hebben als minderheid last van aanvallen van fanatieke hindoe-organisaties en worden vaak onvoldoende door de overheid beschermt. De werkgroep voert onder meer actie richting politiek en bedrijven en vraagt aandacht voor maatregelen tegen kinderarbeid en discriminatie en voor de arbeidsomstandigheden van de mensen die onder meer kleding en schoenen maken.

De EA en de Raad van Kerken hebben afgesproken de komende maanden extra aandacht te geven aan de problematiek. Materialen voor de Week van Gebed zijn te bestellen bij de EA en RvK. Op www.ea.nl en www.raadvankerken.nl verschijnen tot januari aanvullende berichten.

Foto van de presentatie van het materiaal. Links het kenmerkende beeldmerk van de EA met een tunnel; rechts het kenmerkende beeld van de Raad een vurig abstractum waarin nog net de letters G O D te zien zijn. Verder op de foto: Corina Nsengimana-Groenesteijn (EA, links), Rita van Nierop (Raad van Kerken, rechts), Gerard Oonk (directeur Landelijke India Werkgroep, midden)