Vernieuwing Bulletin

Het Oecumenisch Bulletin, tweemaandelijks magazine van de Raad van Kerken, is vernieuwd. Deze week krijgen de abonnees een exemplaar door de bus met een nieuwe indeling. De aanpassing past bij de voortdurende restyling en optimalisering die het bureau van de Raad nastreeft.

Het nieuwe bulletin volgt niet langer de indeling van de organisatie, maar werkt met categorieën die dichter bij de lezer staan. Waar de redactie werkte met een indeling die aansloot bij de drie beraadgroepen (‘Geloven en kerkelijke gemeenschap, Samenlevingsvragen en Interreligieuze ontmoeting) is het blad nu meer opgezet vanuit de beleving van mensen en komt de indeling naar voren: ‘Wat komt….’, ‘Wat spreekt….’, ‘Wat verbindt….’ En ‘Wat raakt….’. De onderdelen gaan gepaard met een bijna pagina-grote foto die het eerste artikel van een rubriek inleidt.

Het bulletin heeft in de achterliggende vier jaren al diverse facelifts ondergaan. Van een uitvoering in het zwart, is de uitgave nu fullcolour. En van een puur in het Nederlands geschreven versie probeert het bureau waar mogelijk ook een gesproken samenvatting op YouTube aan te bieden in het Engels.

Het Oecumenisch Bulletin wordt met werk van diverse auteurs gevuld. In de nieuwe uitgave schrijven onder anderen Leo Koffeman (PKN) over het belang van Busan, Geert van Dartel (KVO) gaat in op de Week van Gebed, Kor Berghuis (onafhankelijk bureau) vertelt dat 180.000 jonge scholieren een plek zoeken voor hun maatschappelijke stage en Hub Crijns (Arme Kant) heeft een column ingebracht over de consequenties van de marktwerking.

De nieuwe layout is mogelijk gemaakt door Beppie van Laar, die al jaren de eindredactrice van het blad is. Zij verzorgt ook de opmaak. Mede dankzij haar inspanningen is het aantal abonnees in vier jaar tijd gegroeid van ruim duizend naar een oplage van achtduizend voor de jongste editie. Het blad wordt gratis aan abonnees toegestuurd; eenmaal per jaar krijgt men de vraag om een vrijwillige bijdrage te geven. Om de kosten verder in de hand te houden zoekt het bureau adverteerders.

Mensen die een abonnement willen op het blad of geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden te adverteren kunnen zich melden bij het bureau (rvk@raadvankerken.nl).