Uitbreiding Beraadgroep

De Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap is uitgebreid met twee nieuwe leden. In de vergadering op 10 september zijn  dr. Ad van der Helm en ds. Jan C. Wessels voorgesteld.

Ad van der Helm is namens de Rooms-Katholieke Kerk lid geworden van de Beraadgroep. Na zijn doctoraat kerkelijk recht aan de universiteit van Straatsburg, werd hij priester van het bisdom Rotterdam. Momenteel is hij deken in Den Haag, parochiepastoor en als universitair hoofddocent kerkelijk recht verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Jan Wessels is directeur van de Evangelische Alliantie en vertegenwoordigt hen in deze groep.  Voor hij directeur werd, heeft hij 18 jaar voor de Reformed Churches in Botswana gewerkt. Na zijn opleiding, hij rondde een bachelor Theologie af, werd hij pastoraal werker en later predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Thesinge.  

De Beraadgroep, die op 10 september bijeen was, heeft tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuwe leden onder meer gesproken over de triniteit en het belang van de oecumene in de huidige tijd.

Foto’s:
Ad van der Helm
Jan Wessels