Opening Eco-conferentie

Prof. dr. Marius van Leeuwen zal namens de Raad van Kerken in Nederland een bijdrage leveren aan de opening van de Europese conferentie ‘Eco-justice, growth and hope’, die van 29 augustus tot 2 september, wordt gehouden. Tijdens deze oecumenische conferentie die in Elspeet plaatsvindt, bezinnen christenen uit heel Europa zich op duurzaamheid, eerlijke economie en het terugdringen van klimaatproblemen.

Op donderdag 30 augustus spreken ’s morgens professor Hans Opschoor en professor Hans Diefenbacher (FEST Heidelberg)  over de zoektocht naar een bruikbaar economisch model om duurzaamheid te kunnen realiseren en de rol van geloofsgemeenschappen daarbij. Dr. Martine Vonk zal ingaan op de relatie tussen duurzaamheid en waarden, en daarbij de rol van samenwerking en gemeenschap belichten. Rabbijn Awraham Soetendorp en anglicaans predikant Dave Bookless, directeur van A Rocha Groot Brittannië, gaan in op de bijdrage van theologie aan milieuzorg.

Vrijdag 31 augustus zijn er excursies. Op de Eemlandhoeve in Bunschoten, over de verbinding tussen geloof, landbouw en voedsel centraal. Vertegenwoordigers van coöperatie De Windvogel vertellen in Reeuwijk hoe een kerk een windturbine kan plaatsen en exploiteren. De protestantse gemeente in Dieren laat zien hoe zij duurzaamheid in de praktijk brengt, onder andere door middel van zonnepanelen. ’s Avonds zijn er acht presentaties van Nederlandse christelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid. 

Op zaterdag vindt discussie en verdieping plaats in thematische werkgroepen en worden praktische en creatieve workshops gehouden over liturgisch koken en lokale kerkelijke initiatieven op het terrein van duurzaamheid en rechtvaardigheid. De conferentie eindigt op zondag 2 september met een internationale kerkdienst in de Oecumenische Geloofsgemeenschap De Drie Ranken in Apeldoorn.

 

Foto: Prof. dr. Marius van Leeuwen