Tutu in Deventer

De Anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu komt naar Nederland. Een ieder die dat wil kan de tachtigjarige geestelijke horen spreken in de Lebuïnuskerk in Deventer. Dagblad de Stentor organiseert er op vrijdag 21 september van 12.30 uur tot 13.30 uur een oecumenische kerkdienst waarbij representanten van diverse grote religies aanwezig zullen zijn. Tutu verzorgt de afsluiting van de viering. De dienst is vrij toegankelijk.

Desmond Tutu arriveert dinsdag 18 september al in Nederland en hij blijft hier tot woensdag 26 september. Er is een uitgebreid programma samengesteld, voor het grootste deel gaat het om besloten bijeenkomsten:

19 september: Uitreiking Kinder Vredesprijs in de Ridderzaal in Den Haag

20 september: Ontmoeting stadhuis Deventer

21 september: Oecumenische kerkdienst Lebuïnuskerk Deventer (publiek)

22 september: Kranslegging Deventer bij monument Albert Schweitzer

         ’s avonds: Opnames College Toer in stadhuis Deventer

23 september: Bezoek Grolsch Veste Enschede; competitiewedstrijd

24 september: Eredoctoraat Martinikerk Groningen

25 september: Onthulling standbeeld Nelson Mandela Den Haag

Desmond Tutu is geboren op 7 oktober 1931 in Klerksdorp (Transvaal). Hij was de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Kaapstad. Hij was voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie, die na de val van het apartheidsregime ernaar streefde de verschillende bevolkingsgroepen in vrede met elkaar te laten leven. Een bekend citaat van hem is: ‘Beter dan gerechtigheid in de vorm van vergelding is gerechtigheid die tot verzoening leidt’. Tutu heeft de mensenrechtenschendingen in Zimbabwe bekritiseerd en heeft de Zimbabwaanse president Robert Mugabe een karikatuur van een Afrikaanse dictator genoemd. Ook heeft hij het beleid van stille diplomatie van de Zuid-Afrikaanse regering in deze kwestie bekritiseerd.

Tutu ontvangt tijdens zijn bezoek aan Nederland een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij wordt geëerd vanwege zijn bijzondere optreden als voorzitter van de genoemde Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika en vanwege zijn grote maatschappelijke verdiensten op het gebied van de gezondheidszorg. In een toelichting stelt de Groningse universiteit dat de commissie sterk is beïnvloed door Tutu’s denkbeelden over restauratieve rechtvaardigheid. Kern daarvan is dat de waarheid vrij maakt, en dat er ook recht kan worden gedaan zonder mensen een celstraf op te leggen. ‘Dat concept komt voort uit een indrukwekkende combinatie van christelijke theologische concepten met de traditionele Afrikaanse humanistische filosofie Ubuntu. Het is fascinerend hoe Tutu religie weet te laten landen in cultuur’, zegt erepromotor Van Kooten van de universiteit.

Desmond Tutu is al veel vaker onderscheiden in zijn leven. Voor zijn strijd tegen de apartheid kreeg hij in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. In 2005 ontving hij een eredoctoraat van de Universiteit Gent. In 2006 ontving hij de mensenrechtenprijs Light of Truth Award en in augustus 2009 van de Amerikaanse president Obama de Presidential Medal of Freedom. Tutu is verder onder meer voorzitter van The Elders, een groep wereldleiders die zich inzet voor de wereldvrede en mensenrechten. Prinses Mabel was tot voor kort directeur van die organisatie.

De Anglicaanse Kerk in Nederland is één van de leden van de Raad van Kerken. Binnen de Raad werkt de kerk veel samen met andere episkopale groepen en kerken, zoals de Oud-Katholieke Kerk, de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de Koptisch-Orthodoxe Kerk en de Vereniging van Orthodoxen.