Oecumenische mijlpaal

Een historische ontmoeting met als eindresultaat een historisch document, nu al. Zo kwalificeert de voorlichting van de Wereldraad het document ‘The Church: Towards a Common Vision’. De tekst is onlangs gereed gekomen op het eiland Penang in Maleisië, daarom heet het ook wel de Penang-verklaring.

De voorlichting van de Wereldraad maakt een vergelijking met het BEM-rapport wat destijds aangaf hoezeer de kerken elkaar genaderd zijn op het punt van doop, avondmaal en ambt. Het document ‘The Church’ geeft een soortgelijke inventarisatie maar dan over de opvattingen over de kerk.

Met de verschijning van het document kom een lang proces tot een voorlopig eind. Het proces startte twintig jaar geleden in Santiago de Compostela, in Spanje, 1993. Het document geeft de groei weer van de convergentie op ecclesiologisch gebied.

Toen de voorbereidingscommissie in Penang het document had afgerond, ging men staan en zong men gezamenlijk het Taizélied ‘Laudate omnes gentes’. De voorzitter van de commissie, metropoliet dr. Vasillios van Constantia – Ammochostos, dankte God voor het belangrijke moment. ‘This event does not happen often in Faith and Order. It happened in 1982 with ‘Baptism, Eucharist and Ministry’. It just happened again’.

De Penang-tekst mag dan klaar zijn. De tekst is nog niet naar buiten gebracht. Dat gebeurt tijdens de ontmoeting van het Centraal Comité op Kreta, eind augustus 2012. Daarna zal het een sleutelrol spelen tijdens de assemblee van de Wereldraad in Busan, Zuid-Korea, november 2013.

De directeur van Faith and Order can. John Gibaut meent dat het rapport laat zien hoezeer de kerken elkaar genaderd zijn op ecclesiologisch terrein. Zij verstaan de betekenis, zo zegt hij, van wat het is één kerk van Jezus Christus te zijn. In Nederland bleek het lastig om de kerken te laten inhaken op de voorbereidende documenten die ten grondslag liggen aan The Church. De kerken bleken daarvoor te veel te haken naar het eigen theologische gelijk en te weinig zich in te spannen om vanuit de eigen ecclesiologie de ecclesiologie van de andere kerk te vinden. Naar nu blijkt lukt het in de verbanden die Nederland overstijgen wel om in de woordkeus en de begripsdefiniëring dichter bij elkaar te komen. Het is de bedoeling om de teksten – als ze beschikbaar komen – opnieuw vanuit de Nederlandse context tegen het licht te houden.

Foto’s:
De gesprekspartners in Penang
John Gibaut