Dubbele dialoog nodig

De interreligieuze ontmoeting heeft een dubbele dialoog nodig. Dat schrijft dr. Riet Bons-Storm, emeritus hoogleraar Pastoraat en Vrouwenstudies aan de Rijksuniversiteit in Groningen, in het blad Vredesspiraal van Kerk en Vrede.

Riet Bons-Storm doelt dan op een dialoog tussen twee religies en tegelijk een dialoog tussen man en vrouw. Ze schrijft: ‘Het belangrijkste is dat die knelpunten worden erkend en dat men überhaupt inziet dat de genderdialoog ook gaande moet blijven op het veld van interreligieuze dialogen, dus van ontmoetingen tussen mensen van verschillend geloof. Dat is namelijk niet altijd het geval’.

Bons-Storm stelt vast dat er tussen mannen en vrouwen nog veel oude rolpatronen aanwezig zijn, die vaak onbewust het gedrag richten. ‘In een samenleving als de onze nu, waar het nog steeds zo is dat bijvoorbeeld velen bij een leider nog in de eerste plaats denken aan een man – om daarna te denken ‘maar vrouwen kunnen het (misschien) ook – zijn er nog steeds conflicten tussen vrouwen en haar verschillende rolopvattingen enerzijds en mannen met de hunne anderzijds. Veel van die conflicten blijven ondergronds, al was het maar omdat veel vrouwen ervoor huiveren zich op te stellen als drammerig of ambitieus en veel mannen zich niet bewust zijn van hun soms nog hanig gedrag’.

Bons-Storm maakt onderscheid tussen de dialoog van ideeën, waarin theologisch gedachtegoed wordt uitgewisseld en de dialoog van het leven; dat vindt meer plaats in de buurt, in het buurthuis en op het schoolplein. De dialoog van het leven is veel pragmatischer getoonzet. ‘We zien vrouwen merendeels bezig op het grondvlak, mannen zijn meer bezig met de ideeën, meer officieel’.

Discussies richten zich nogal eens expliciet op vrouwen. In een deel van de islam bijvoorbeeld richt de haat zich tegen de kleding die christelijke vrouwen dragen. Fanatici zien die kleding als zedeloos en corrumperend. ‘De vraag moet bewust worden’, aldus Riet Bons-Storm, ‘wat zit achter deze aandacht voor de vrouw en haar kleding? Het antwoord ligt op het terrein van de genderanalyse’.

Riet Bons-Storm en Nelly van Doorn-Harder hebben samen een boek over het thema geschreven getiteld ‘Dubbele dialoog’ en de ondertitel ‘Vrouwen en mannen in interreligieuze ontmoetingen’. Het boek is dit jaar uitgekomen bij Narratio Gorinchem en kost 20 euro.

‘Duidelijk is, dat zo lang meisjes en jongetjes nog verschillend worden gesocialiseerd in onze samenleving, hun bestaansbeleving ook verschillend zal zijn’.

Foto: prof. dr.  Riet Bons-Storm