Week van gebed 2013

De Week van gebed voor de Eenheid begint op de derde zondag van januari, 20 januari 2013, tot en met 27 januari.
Centrale bijbeltekst in 2013 is Micha 6:1-8.
Thema: Wandelen met God
Beeld: Jeltje Hoogenkamp

‘Wat God vandaag van ons vraagt is dat we de weg van gerechtigheid, barmhartigheid en nederigheid gaan. Deze weg van navolging voert naar het smalle pad van God’s Koninkrijk en niet naar de autoweg van de hedendaagse grootmachten.’

De teksten voor de Gebedsweek voor de Eenheid van 2013 zijn voorbereid door de Christelijke Studenten Beweging van India in samenwerking met de Federatie van Katholieke Universiteiten en de Nationale Raad van Kerken in India. Met Micha 6,6-8 is gekozen voor een profetische invalshoek waarin het gebed om eenheid van de Kerk verbonden wordt met de vraag om gerechtigheid.

In de context van India is het kastenstelsel oorzaak van structureel onrecht. De Dalits (Onaanraakbaren – ca. 260 miljoen mensen in India, Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka) worden het meeste getroffen door het kastenstelsel dat een rigide vorm is van een maatschappelijke onderverdeling op grond van het onderscheid tussen rein en onrein. Door het kastensysteem zijn de Dalits sociaal gemarginaliseerd, politiek ondervertegenwoordigd, economisch uitgebuit en cultureel onderworpen. Ongeveer 80% van de Indiase christenen heeft een Dalit achtergrond. Bij de voorbereiding van de teksten hebben de ervaringen van de Dalits gediend als vindplaats voor theologische reflectie op de tekst uit de proteet Micha.

De kern van het materiaal bestaat uit een voorstel voor een orde van dienst en teksten voor de acht dagen. De meditaties maken bewust van de verschillende dimensies die de christelijke navolging kenmerken. Deze teksten zijn gebundeld in een handzaam boekje dat samen met de poster bij het secretariaat van de Raad van Kerken kan worden besteld (rvk@raadvankerken.nl). Het materiaal is ongeveer eind september beschikbaar. Dit jaar verschijnt een hand-out (een kleine prent van ongeveer 11,5 x 6,75 cm) om mee te geven aan de kerkgangers (in plaats van de kaart). Deze kleine kaartjes zijn te bestellen per 100 exemplaren voor € 5,00. Prijs boekje en poster zijn ongewijzigd met vorig jaar: boekje € 0,80 en poster € 1,00 (bij vijf boekjes of meer: 1 poster gratis).

Aanvullend materiaal over het christendom in India, de oecumenische betrekkingen, preeksuggesties en suggesties voor een viering met kinderen zijn vanaf eind september vinden op de website www.raadvankerken.nl 

De Week van Gebed wordt in Nederland gezamenlijk voorbereid door de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie.