Oecumenische Bezinning: Gebundelde krachten

De Raad van Kerken in Nederland lanceert de campagne: Bundel de krachten in een convenant. Een convenant is een schriftelijke overeenkomst waarin plaatselijke geloofsgemeenschappen met elkaar een committent aangaan. Een convenant veronderstelt oecumenische samenwerking. In een convenant leggen partners zich vast op die samenwerking en spreken daarin af hoe ze daarin willen groeien. Dat vastleggen heeft het karakter van een verbond dat de officiële vertegenwoordigers uit naam van de deelnemende plaatselijke geloofsgemeenschappen aangaan. Het gaat om ‘gewone’ parochies, gemeentes, lokale geloofsgemeenschappen.

Het vastleggen van de bestaande oecumenische samenwerking heeft vier voordelen:

•    Vieren van de oogst van bestaande samenwerking. Een convenant geeft een opsomming van de activiteiten, waaruit de samenwerking bestaat. De winst wordt binnengehaald.

•    Veiligstellen van de oecumenische samenwerking. In tijden van krimp van de kerken wordt de agenda van plaatselijke geloofsgemeenschappen beheerst door zorgen om eigen voortbestaan en verdwijnt de samenwerking haast geruisloos uit beeld. Als er een schriftelijke overeenkomst op tafel ligt, kan deze bij herschikking van parochies en gemeenten niet genegeerd worden. Oecumene blijft op de agenda staan.

•    Voordelen van oecumenische samenwerking blijven voluit overeind, zeker in tijden van krimp. Presentie en inzet in eigen woonplaats is geloofwaardiger als christenen en kerken samen op trekken. Samenwerking levert zeker ook winst op bij het oplossen van problemen van krimp.

•    Vernieuwing is het doel. Het sluiten van een convenant vraagt om een evaluatieproces, waarin naast een opsomming van alles wat bereikt is, ook gevraagd wordt om aan te geven in welke activiteiten men in de komende drie jaar de plaatselijke samenwerking verder wil laten groeien.

Het gaat dus om meer dan een handtekening zetten. Het sluiten van een convenant vraagt plaatselijk om een oecumenisch proces van beraad, bezinning en besluitvorming. Dat proces alleen al maakt het sluiten van een convenant waardevol. Het wil de plaatselijke oecumene vernieuwen en stevig verankeren in de plaatselijke geloofsgemeenschappen.

De landelijke Raad van Kerken biedt twee instrumenten aan om dit proces plaatselijk op gang te brengen:
–    een checklist: door af te vinken wat men wel en niet doet krijgt men een duidelijk beeld van de plaatselijke oecumene;
–    het model van een convenant, dat helpt om de volgende stap te zetten: welke activiteiten willen we voortzetten in en veilig stellen voor de toekomst, en waarin willen we de samenwerking laten groeien in de komende tijd.

Met de brochure die in maart 2012 verschijnt, Gebundelde krachten in de oecumene biedt de Raad een handreiking om met de checklist en met het model van een convenant ter plaatse aan de gang te gaan.

Gebundelde krachten in de oecumene, 2012, nr. 41, 32 pagina’s. Prijs € 4,50 (incl. portokosten). Downloaden tekst