Stageplaatsen

Jongeren die een maatschappelijke stage willen volgen, kunnen die stage uitvoeren bij de Raad van Kerken.

Bij het bureau van de Raad van Kerken is plaats voor diverse stagiaires. Het gaat vanaf heden vooral om jonge mensen die hun maatschappelijke stage in het kader van het voortgezet onderwijs bij de Raad willen volgen, in beginsel is er ook ruimte voor HBO- en WO-studenten die zich langere tijd aan een stage-adres willen verbinden, maar gelet op het aantal aanmeldingen, kunnen er pas weer studenten met deze achtergrond geplaatst worden vanaf 1 januari 2013.

Binnenkort zal over de maatschappelijke stage meer informatie worden aangereikt.  Het bureau werkt aan de presentatie van diverse ‘gebedshuizenpaden’, een beschrijving langs diverse gebedshuizen en andere interessante religieuze plaatsen. In dat kader zijn er jonge middelbare scholieren nodig, die hun maatschappelijke stage (circa 30 uur) willen gebruiken voor het beschrijven van een wandeltocht langs religieuze plaatsen in hun eigen woonplaats of in een andere plaats. Het bureau van de Raad van Kerken wil de beschrijvingen aanbieden aan de achterban als wandel- of fietsroute.

Geïnteresseerden kunnen zich nu al melden via rvk@raadvankerken.nl. Ze zullen over enkele weken meer informatie ontvangen over de opzet van het project. Ze krijgen vervolgens een uitnodiging om bij het bureau van de Raad van Kerken langs te komen, waarbij ze voorbeelden van een beschrijving ontvangen en richtlijnen voor de manier waarop ze een eigen wandeltocht (of fietstocht) op papier kunnen zetten.

Ook mensen die een hogere beroepsopleiding of een wetenschappelijke opleiding volgen, kunnen een stage volgen bij de Raad. Met hen wordt in een persoonlijk gesprek een verdere taakstelling afgesproken. Zoals gemeld is de Raad voorzien van stagiaires in deze categorie in de periode van augustus tot december 2012; vanaf januari 2013 is er ook vanuit deze categorie weer ruimte voor stagiaires.

Stages zijn in beginsel onbezoldigd. Het bureau biedt begeleiding en waar gewenst kunnen ook plaatselijke pastores of leden van raden van kerken worden benaderd om te helpen bij de uitvoering van het project.

Voor aanmelding en meer informatie: rvk@raadvankerken.nl onder vermelding van ‘stage’.

 

Speciale vraag m.b.t. doopproject:

Als toevoeging voor studenten WO en HBO nog een specifiek aanbod, waarvoor het bureau werft:

 

STAGEPLEK BIJ SCHARNIERPUNT VAN LANDELIJKE KERKEN

 

Zoek jij een stageplaats in het kader van je studie theologie? De Raad van Kerken in Nederland wil je graag inzetten. We zoeken iemand die het leuk vindt om:

  • met leidinggevenden en toerusters van kerken te praten;
  • zich te verdiepen in diverse vormen van doopcatechese;
  • makkelijk verbindende teksten schrijft.

Elf kerken hebben onlangs een doopverklaring getekend waarin ze de doop erkennen die in een andere kerk is bediend en / of ze spreken uit dat ze in de opvattingen over de doop verder naar elkaar zijn toegegroeid. We willen als Raad van Kerken die afzonderlijke kerken benaderen en weten wat ze zelf aan dooptoerusting hebben. Dat materiaal willen we daarna toegankelijk maken voor andere kerken. Wellicht kan jij daar een sleutelrol bij spelen.

Wij van onze kant zullen je begeleiden en steunen waar dat gewenst is zonder je voor de voeten te lopen. We zullen je tegelijk een kijkje geven in de oecumenische keuken, de samenwerking tussen de kerken, zodat je naast je toegespitste taak ook idee krijgt van wat er allemaal omgaat op een scharnierpunt van de landelijke kerken. Het gaat om onbezoldigd werk; we hebben – indien gewenst – een werkplek op kantoor.

Meer weten of je aanmelden? Mail: rvk@raadvankerken.nl. De contactpersoon is: Klaas van der Kamp, algemeen secretaris Raad van Kerken, Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort.