Focus studenten verschoven

Academische studenten hebben minder belangstelling voor oecumenische thema’s. Dat kwam naar voren in een gesprek op 19 juni van leden van de Raad van Kerken met vertegenwoordigers van de Protestantse Theologische Universiteit, de Rijksuniversiteit Nijmegen en de Faculteit voor Theologie in Tilburg.

De Raad van Kerken had om een gesprek gevraagd omdat de indruk bestaat dat het oecumenisch kader afneemt en de oecumenische erfenis onvoldoende door studenten wordt gekend. In het gesprek bleek dat het beeld bijgesteld moet worden. De diverse opleidingen hebben een weloverwegen onderwijsaanbod en studenten kunnen vanaf de bachelorfase tot de driejarige master op diverse manieren invulling geven aan de oecumene. De opleidingen stimuleren de studenten verder om een deel van de studie in het buitenland in te vullen. Studenten in Groningen krijgen dankzij Ruimzicht daarbij binnenkort de gelegenheid om binnen één huisvesting theologiestudenten uit Nederland en buitenlandse theologiestudenten samen te laten leven en werken.

Opvallend is wel dat de vanzelfsprekende contacten die er in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw waren, niet meer op die manier aanwezig zijn tussen de kerkelijke organisatie en de universitaire wereld. Verder kwam in het gesprek naar voren, dat studenten zich anders oriënteren dan dertig jaar geleden; ze hebben een hang naar de evangelische kant, zijn – wat je zou kunnen noemen – nieuw-katholiek of hebben juist een vrijzinnige inslag, waarbij de nuances tussen de zuilen als irrelevant worden beleefd. Je zou kunnen overwegen als Raad – zo werd gesteld – juist ook verschillen in beeld te brengen bij wijze van bewustmaking. Studenten hebben meer dan in het verleden belangstelling voor interreligieuze onderwerpen.

In het gesprek kwamen er ook mogelijke uitdagingen voor de Raad van Kerken naar voren. Genoemd werd de mogelijkheid van stagebegeleiding, nascholing en het aanreiken van referentiekader voor kerken in een ontzuilde samenleving. De Raad zelf moet te zijner tijd beoordelen hoe men als kerken de informatie naar beleid wil vertalen. Het beleidsplan van de Raad geeft daarvoor enkele aanzetten.

Foto: Harm Goris was één van de deelnemers aan het gesprek