Cijfers allesbehalve koel

De belangstelling voor oecumenische informatie neemt nog steeds toe. Dat is één van de conclusies die je kunt trekken uit het jaarverslag van de Raad van Kerken over het jaar 2011. Het jaarverslag is inmiddels bij de achterban verspreid en aan relaties toegezonden.

Een vergelijking van de jaarverslagen over 2009 en 2011 wijst uit dat het aantal afnemers van de eflits van de Raad van Kerken met tien procent is gestegen naar 5500. De eflits wordt maandelijks toegezonden en bevat summier de belangrijkste ontwikkelingen op oecumenisch gebied. Het aantal abonnees van Oecumenisch Bulletin, het folio-magazine is eveneens fors gestegen met tientallen procenten; het aantal abonnees ligt inmiddels boven de 7000. Twitter, een nieuw fenomeen, heeft in een half jaar tijd spontaan zo’n 700 volgers opgeleverd.

De groeicijfers zijn verwonderlijk als men zich realiseert dat inleiders en kerkelijke prominenten nogal eens spreken over een oecumenische winter. De cijfers hebben daar blijkbaar geen weet van.

Nog een vergelijking: als je kijkt naar de namen van de bestuurders die in beide jaarverslagen worden genoemd, dan blijkt het verloop in twee jaar tijd ongeveer 29 procent te zijn; dat is hoger dan het verloop bij bedrijven in het algemeen. Wil je het positief duiden dan kan je spreken over doorstroming; duid je het kritischer dan kan je zeggen dat er blijkbaar nog wel iets meer inspanningen kunnen zijn om de mensen vast te houden.

Een meer inhoudelijke vergelijking van de jaarverslagen en de ontwikkelingen laat zien dat er enkele taken zijn afgerond. Thema’s als het migrantenjaar, de instelling van jongerenambassadeurs en de doop(v)erkenning staan als centrale thema’s bij de Raad niet meer op de agenda.

Andere thema’s zijn juist opgekomen; het jaarverslag over 2011 citeert daarvoor de nieuwe beleidsvoornemens en noemt onder meer: missionaire presentie, beleving van avondmaal en eucharistie en de opbouw van het begrip tussen de diverse godsdiensten. Onveranderd blijven de kerken elkaar zien als een leerschool en onverkort blijven ze zoeken naar zichtbare eenheid.

Lees het jaarverslag: klik hier of bestel het jaarverslag via rvk@raadvankerken.nl