Delftenaar bepleit burgerschap

Om  stipt zes uur galmden de kerkklokken over de  porseleinstad Delft. De kerken beierden de mensen richting kerk, omdat de kerkennacht  officieel was aangebroken.

De kerkennacht in Delft sluit zich aan bij de landelijke gewoonte. Men organiseerde in het weekend volgend op de langste dag een kerkennacht. De nacht werd geopend met wat een nieuwe traditie moet worden: de Hugo de Groot lezing.  Ds. Jurjen G. Fennema beet het spitst af. Hij pleitte voor een goed burgerschap. ‘Nu is dat begrip burgerschap nog betrekkelijk  ongevuld. Aan de aanbieders van zingeving  de schone taak om het burgerschap meer  body te geven. Met normen, waarden en idealen’.

Hij maakte zich aan het einde van deze eerste Hugo Grotius-lezing sterk voor dit burgerschap. ‘In het basis – en middelbaar onderwijs zou het vak burgerschapskunde in het curriculum moeten worden opgenomen. Met  een examen. Daarna ben je een gediplomeerd burger. Heel Nederland op inburgeringscursus’.

Fennema sloot aan bij het grote beeld dat op de markt staat van de geleerde Hugo de Groot, die in Delft is geboren. Hij schilderde hem als een man die uit was op vrede en die zo mensen met elkaar verbond. Fennema stelde de vraag wat de Nederlanders anno 2012 nog met elkaar gemeen hebben. Hij noemde als opties de gedachte dat  God, Nederland en Oranje een eenheid  vormen, maar die opvatting doet gedateerd aan. Hij noemde de mogelijkheid dat het bij Nederlanders gaat om een groep van mensen die nuchter hun verstand gebruiken. En de inmiddels ook verouderde  gedachte dat Nederlanders tolerant zijn. Het zijn allemaal typeringen die met argumenten en ervaringen kunnen worden weerlegd. Dat baarde de inleider zorgen. ‘Een land dat geen ernst maakt met zijn culturele identiteit wordt een land zonder zelfvertrouwen, een land van bange mensen, een land waar de angst regeert’. ‘Een land zonder culturele identiteit is instabiel’.

De kerkendag opende met de presentatie van het boek ‘Raad van Kerken Delft’, waarin typeringen van de diverse kerken te vinden zijn en van werkgroepen van de Raad van Kerken. Karel van de Wetering introduceerde de nieuwe uitgave en gaf de eerste exemplaren aan burgemeester Verkerk, mgr. Vercammen en ds.Klaas van der Kamp. De uitgave is voor 23 euro te koop door het bedrag op rekening 1942433 te storten t.n.v. Contactraad van Kerken, Kolk 18, 2611 KD DELFT.