Debat bij Xnoizz

De Raad van Kerken is gevraagd om een onderdeel van het programma op het Xnoizz-Flevofestival te verzorgen. Op zondagmiddag 19 augustus zullen kerkleiders en jongvolwassenen met elkaar in discussie gaan over de kerk.

De organisatie van het festival heeft de Raad van Kerken om een debat gevraagd naar aanleiding van de uitgave van Oecumenisch Bulletin met de briefwisseling tussen de generaties. Daarin gaan jongvolwassenen in gesprek per open brief met de leiders van hun kerk over de verwachtingen, zin en onzin van de kerk als instituut. Xnoizz wil dat debat voortzetten.

De Raad van Kerken heeft priester Samoil Dogan van de Syrisch-Orthodoxe Kerk en ds. Peter Verhoeff van de Protestantse Kerk in Nederland bereid gevonden de intellectuele degens te kruisen met jongeren uit hun kerk, onder hen Maaike de Reuver, die als ambassadeur voor de Raad veel werk heeft gedaan en inmiddels de Europese jongerencontacten voor de Raad coördineert. Het is voor veel jonge mensen in Apeldoorn tegelijk een kennismaking met de diverse tradities die de kerk rijk is, want de Syrisch-orthodoxe inbreng, zo mag verwacht worden, kent de nodige eigen accenten die onderscheiden zijn van de protestantse traditie. Orthodoxie en protestantisme vertegenwoordigen in dezen iets van de gekleurdheid van het oecumenische veld.

Het debat krijgt de vorm van het reageren op stellingen die met de eigen positie van jonge mensen binnen de kerken te maken hebben. Ook het publiek, voornamelijk jonge mensen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, wordt bij dat gesprek betrokken. Mensen die geïnteresseerd zijn in dit onderdeel en / of andere onderdelen van het Xnoizz-festival kunnen de bijeenkomst in Bussloo bij Apeldoorn bijwonen. Meer informatie is te vinden op de website: http://www.flevofestival.nl/

Onlangs heeft het OJEC een conferentie gehouden waarin het XNOIZZ-festival in afgeleide zin aan de orde kwam. Ton Zondervan, praktisch theoloog, docent en onderzoeker aan de Christelijke Hogeschool Windesheim sprak over het thema ‘Fides quarens istitutum’. Hij analyseerde daarin de veranderde belangstelling voor instituten en noemde het festival als concretisering.

Hij stelde onder meer, dat instituten zinvol zijn als dragers van traditie. Maar veel instituten slagen er onvoldoende in levende, dynamische organismen te zijn, ze raken in zichzelf gekeerd en verstenen. In elk geval, zo zei hij, is duidelijk dat bestaande instituten niet adequaat inspelen op de verandering van de maatschappij van een verzuilde samenleving in een netwerksamenleving. In die netwerksamenleving verandert de manier waarop mensen omgaan met instituten. Mensen zijn individueel tot in het diepst van hun tenen. Elk individu moet en wil een eigen levensstijl en identiteit ontwikkelen. Dat doet men vanzelfsprekend in interactie met andere mensen, maar het is niet vanzelfsprekend dat de bestaande kerken (of raden van kerken, red.) daarin een voorsprong hebben op andere netwerken.

Zondervan noemt vervolgens het XnoizzFlevofestival als plek waar jonge mensen werken aan hun geloofsontwikkeling. Op dit festival komen ze veel leeftijdsgenoten tegen die dat allen wel willen. Voor die geloofscommunicatie biedt het festival eigentijdse vormen en mogelijkheden. Daarbij maken ze gebruik van bronnen die jongeren veel gebruiken, zoals popmuziek.

Religie, aldus Zondervan, heeft de traditionele instutionele bedding deels verlaten en komt op andere manieren terug in de samenleving. Zo zou je ook de media (TV, film, internet) kunnen zien als nieuwe institutionele dragers van religie. Hij adviseert bestaande instituten jonge mensen daarvoor ruimte te bieden. ‘Ook jongeren hebben behoefte aan en recht op instituten waarin ze hun geloof kunnen ontwikkelen’, aldus Zondervan in een verhaal dat onder meer is opgenomen in Ojec Periodiek van juni.

Foto: alleen al aan de kleding onderscheidt zich de geestelijke van de Syrisch Orthodoxe Kerk van die van de Protestantse Kerk; op de foto van achteren gefotografeerd links priester Samoil Dogan die bij het Xnoizzfestival zal zijn naast aartsbisschop Polycarpes van de Syrisch-Orthodoxe Kerk die ook aanwezig was bij de dooperkenings-ondertekening onlangs in Heiloo, waar deze foto genomen is.