Ruchtbaarheid voor Syrië

Een twee man sterke delegatie vanuit de Syrische kerken bezoekt op dit moment Nederland. Aartsbisschop Matta Roham en bisschop Selwanos waren woensdag 16 mei op bezoek bij de beraadgroep Interreligieuze ontmoeting van de Raad van Kerken. Ook aanwezig waren gasten vanuit partnerorganisaties als de EZA, de NZR en KVO.

Aartsbisschop Matta Roham wees op het bloedvergieten, en een ontredderde bevolking in Syrië. Het geloof dat de rebellen een nieuwe democratische orde zullen vestigen, ontbreekt. Er bestaat vrees dat extremistische moslims de ontreddering en het geweld misbruiken om uiteindelijk een dictatuur te vestigen die geen ruimte meer laat voor het vreedzaam naast elkaar bestaan van minderheden, waaronder de christelijke minderheid die ongeveer tien procent van de bevolking uitmaakt.

Veel mensen verlaten de steden waar gevochten wordt en zoeken onderdak bij familie in de rustiger dorpen. ‘Er is bij mijn weten nog niet één christen vermoord, omdat hij christen is’, zegt ds. Ynte de Groot, die als begeleider van de twee geestelijken optreedt, ‘maar feit is wel dat vele mensen zijn verdreven van huis en van haard’. Matta Roham schat dat het gaat om zo’n 50.000 christenen alleen al. Velen van hen komen bij de kerk en vragen om voedsel, medicijnen en geestelijke bijstand.

De geestelijken herkennen zich niet in de verwachting die aanvankelijk is uitgesproken, dat de Arabische lente in het Midden-Oosten verder zal doorzetten en diverse landen een democratisch regime zal geven. Het huidige staatshoofd, Bashar  al-Assad is geen democraat en verschillende politici uit de oppositie zitten gevangen. De kerk heeft onder zijn bewind wel de mogelijkheid om zich als kerk te manifesteren en het is maar de vraag of een extremer moslimbewind ook die ruimte biedt.

Aartsbisschop Matta Roham van het syrisch-orthodoxe bisdop Jazeera in Noord-Oost Syrië en bisschop Selwanos Boutros El Nameh van Homs hebben een verklaring meegenomen van jonge mensen uit Homs, die zijn gevlucht naar Damascus. Zij luiden de noodklok over de situatie in Homs, eens een stad met vele verschillende bevolkingsgroepen, zoals Soennieten, Alawieten, Ismaëlieten en Christenen (orthodox, rooms-katholiek en protestants). Februari dit jaar hebben de gevechten zich uitgebreid naar de christelijke wijk, vele christenen werden gedood en velen zijn gevlucht. Op een bevolking van 2 miljoen inwoners, van wie er 250.000 christen is, hebben meer dan 10.000 christelijke families Homs verlaten. Ze zijn gegaan naar christelijke enclaves zoals Wadi-al Nasara, Safita, Tartous en dorpen ten oosten van Homs. Velen zijn ook naar Damascus gevlucht, naar Aleppo, Jazirh en het naburige Libanon.

De delegatie dringt aan op politieke druk op de partijen om de wapens neer te leggen en om een dialoog van verzoening te starten. Ze menen dat er geen andere weg is, mede omdat er grote buitenlandse belangen in Syrië spelen. Ze wijzen op de verschillen met bijvoorbeeld Egypte, waar een door de VS ondersteunde leider Moebarak terzijde is gezet. In Syrië heeft Assad de teugels in handen mede met behulp van Rusland.

De Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland is lid van de Raad van Kerken. Er wonen ongeveer 20.000 leden in Nederland, onder meer in de regio Twente en de regio Amsterdam. De kerk is vermaard, omdat het moederland Syrië de bakermat is van het christelijk geloof. De apostel Paulus kreeg zijn visioen op weg naar Damascus. Mensen in de plaats Ma’loula spreken een Aramees, wat zeer verwant is aan het Aramees wat Jezus zelf heeft gesproken.

Foto: v.l.n.r. aartsbisschop Matta Roham, ds. Ynte de Groot en bisschop Selwanos Boutros El Nameh van Homs voor het gebouw van de Raad van Kerken in Amersfoort.