Kerkgebouw delen

De behoefte aan kerkgebouwen voor migranten- gemeenschappen speelt niet alleen in Nederland, maar ook in landen als Engeland en Duitsland. Dat vertelt ds. Adejare Oyewole, vertegenwoordiger van CCME (Churches Commission for Migrants in Europa) en CTBI.

Ojewole stelt vast dat er alleen al in Engeland enkele honderden migrantengemeenten zijn die behoefte hebben aan ruimte om kerkelijke bijeenkomsten te houden. De Anglicaanse Kerk heeft tien jaar geleden  de mogelijkheden voor huur teruggeschroefd,  omdat men last had van de huurconstructies en er onvoldoende inkomsten tegenover stonden. Daardoor is de problematiek alleen maar aangescherpt, aldus Ojewole desgevraagd.

Zoals bekend is er onlangs in Den Haag een bijeenkomst geweest van de initiatiefgroep ‘Kerken voor kerken’ waarin de problematiek voor Nederland aan de orde kwam. Arjan Plaisier, secretaris van de PKN, brak een lans voor het positief ondersteunen van de honderden Nederlandse migrantengemeenten die op zoek zijn naar een kerkgebouw.Klaas vander Kamp van de RvK rekende voor dat juist het gezamenlijk huren zowel de witte als de allochtone gemeenschap kan helpen.

Broeder Stephen Smyth, secretaris-generaal van de Schotse ACTS (Action of Churches Together in Scotland) vertelde dat zijn raad werkt aan een soort handreiking van punten waar kerken op kunnen letten bij het aangaan van een huurovereenkomst.

Dr. Guy Liagre, de nieuwe secretaris-generaal van de CEC (Europese Kerken) en jarenlang werkzaam in Brussel als predikant, vertelde dat er in België veel kerken van christelijke minderheden worden gedeeld met migrantenkerken. Op die manier kunnen de kosten voor de exploitatie ook samen worden gedragen. Wel is het nodig dat men goede afspraken maakt, onder meer omdat migrantenkerken het gebouw niet alleen voor de eredienst gebruiken, maar ook voor de onderlinge ontmoeting. Het moet duidelijk zijn wat er aan decibels verantwoord is en hoe het gebouw schoon moet worden opgeleverd. Maar dat zijn praktische punten waar je afspraken over kunt maken. In België heeft de registratie ook consequenties  voor de contacten met de overheid, daarom wordt de Belgische migranten gevraagd het  adres waarop men  bij elkaar komt niet publiek te corresponderen.

Foto: Ds. Adejare Oyewole