Film nu online

Onder de titel ‘Nederlandse religies verspreiden boodschap tegen intolerantie’ hebben de leden van het Caïro-overleg een tekst naar buiten gebracht bij de presentatie van een YouTube-film voor een verdraagzaam Nederland. De bijbehorende film is vanaf heden online. De Raad van Kerken is lid van het overleg samen met het CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) en de twee Joodse organisaties in Nederland.

De publicatie komt op een strategisch moment en is vooral bedoeld om buitenlandse relaties met een genuanceerde blik naar Nederland te laten kijken. Vandaar dat de film met name ook bij partners in andere landen onder de aandacht wordt gebracht. Naast de Nederlandse tekst is er een Engelse tekst opgenomen en er zijn twitterberichten uitgegaan. Voor deze gelegenheid is er zelfs een nieuw account toegevoegd aan de bestaande accounts van de partners, getiteld: @dutchreligions. De deelnemers van het Caïro-overleg denken hierdoor sneller met partners in het buitenland te kunnen communiceren.

Wie de film wil zien, kan hier klikken.

Hieronder volgen de teksten die zijn verspreid naar diverse partners en op YouTube.

Nederlandse religies  verspreiden boodschap tegen intolerantie

“Wij leven en werken als joden, christenen en moslims vreedzaam samen in Nederland”. Dat is de boodschap van de video die door het Caïro-overleg internationaal via sociale media wordt verspreid.

Recent is er een zoveelste publicatie verschenen, dat  een beeld schildert van de islam, waarin moslims zich niet herkennen. Hierover hebben we u al verteld in ons vorig bericht aan u.

Het Caïro-overleg is ontstaan naar aanleiding van de internationale onrust die de film Fitna veroorzaakte. Een Nederlandse interreligieuze delegatie is toen afgereisd naar Egypte om uit te leggen dat de drie religies in Nederland in vrede samenleven.

 “We hopen door een internationale boodschap van religieuze tolerantie via sociale media te verspreiden dat er deze keer geen onlusten ontstaan. We willen voorkomen dat er een onverdraagzaam beeld van Nederland wordt opgeroepen, terwijl er in werkelijkheid al decennialang goede contacten tussen de verschillende religies bestaan. Dat willen we door deze video laten zien Daarnaast willen wij laten zien dat wij staan voor een Nederland waar iedereen veilig en onbedreigd kan leven”, aldus dr. Kursat Bal, namens het Contactorgaan Moslims en Overheid lid van het Caïro-overleg.

Aan de videoboodschap werken het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, de Raad van Kerken en het Contactorgaan Moslims & Overheid mee. De video ‘united against intolerance’ is te vinden op YouTube:  http://youtu.be/JjdraeGkOTU. Het wordt ook  verspreid via het twitteraccount @dutchreligions met als hashtag #religioustolerance.

Kursat Bal, CMO (Muslims and the Government Liaison Committee)
Rabbi Raphael Evers, rabbi of the NIK (Jewish Communities in the Netherlands)
Harry Polak, Dutch Union for Progressive Judaism
Klaas van der Kamp, secretary, Council of Churches in the Netherlands
Jan Post Hospers, project coordinator

Dutch religions spread message against intolerance

“As Jews, Christians and Muslims we live peacefully together in the Netherlands”. That’s the message of an internationally spread video through social media by the Cairo Assembly.

Recently again another publication has been published, that paints a picture of Islam, where Muslims do not recognize themselves in.  In our mail which was earlier send to you, we already informed you about this.

The Cairo Assembly was formed after the international uproar that the film Fitna caused. A Dutch interreligious delegation travelled to Egypt to show and explain that the three monotheistic religions are peacefully living together in the Netherlands.

Dr. Kursat Bal, Muslim and member of the Cairo Committee : “By spreading an international message of religious tolerance through social media, we are hoping that there won’t be any uproar this time. We would like to prevent that the atmosphere in Netherlands is marked as intolerant, while instead there are good relations between the religions for decennia already. That’s what we would like to show with this video. In addition, we would like to show that we stand for a Netherlands where everyone can live safely and without threats. ”

The video message is a cooperation of Muslims and the Government Liaison Committee,  Jewish Communities in the Netherlands, Dutch Union for Progressive Judaism and the Council of Churches in the Netherlands.

The video ‘united against intolerance’ can be found on YouTube: http://youtu.be/JjdraeGkOTU. It will also  be spread by twitter (@dutchreligions). The used hashtag will be #religioustolerance.

Kursat Bal, CMO (Muslims and the Government Liaison Committee)
Rabbi Raphael Evers, rabbi of the NIK (Jewish Communities in the Netherlands)
Harry Polak, Dutch Union for Progressive Judaism
Klaas van der Kamp, secretary, Council of Churches in the Netherlands
Jan Post Hospers, project coördinator

Tweet film Engels
Dutch Jews, Christians and Muslims are united together against intolerance. Share this peaceful message [link] #religioustolerance

Tweet film Nederlands
Joden, Christenen en Moslims samen verenigd tegen intolerantie. Verspreid deze boodschap van vrede [link] #religioustolerance

Foto: opnames van de film enkele dagen geleden op de Dam in Amsterdam