Kerk op Floriade

Wie de Floriade in Venlo bezoekt, moet beslist het eigentijdse paviljoen aandoen wat de kerken er hebben ingericht. Er is indringend nagedacht over de vorm en het resultaat geeft het hart van het geloof weer. Het geloof wordt uitgedrukt als een cadeau. Het motto luidt: ‘It’s a Gift… from God’. Een boodschap die vermoedelijk iedere bezoeker zal begrijpen.

Ds. Franz-Joseph Hirs, predikant van de PKN en secretaris van de stichting It’s a gift, legt het intiatief uit op een website die bij het intiatief hoort. De kerken hebben als thema gekozen voor: verwondering – dankbaarheid – geloof. Vanaf heden tot het najaar kunnen de bezoekers terecht bij het paviljoen en een foto laten nemen die ze toegezonden krijgen op hun thuisadres.

Voor de kerken is het al zo’n vier jaar geleden begonnen. De Raad van Kerken vond dat de kerken op de Floriade moesten zijn. Zo begint ds. Franz-Joseph Hirs, predikant van de PKN en secretaris van de Stichting It’s a gift zijn introductie op de website http://itsagift.org/2012/01/op-de-floriade/ 

Hij legt uit, dat men in het spoor van Jezus zelf vond dat men aanwezig moest zijn op de plaats waar de mensen komen. ‘Maar waarmee moeten we hen tegemoet treden – en op wie zullen we ons richten?’, aldus de voorganger. Hij vervolgt: ‘Al snel bedachten we dat we ons op iedereen die de Floriade bezoekt moeten richten en vooral wilden voorkomen te preken voor eigen parochie. En het gaat ons om de kern van de zaak. (Een kapelletje is al op het terrein, een stille plek ook – daar hoeven wij niet voor te zorgen). We realiseerden ons dat het bij geloven vooral gaat om dankbaar in het leven staan. Dankbaar voor alles wat we gekregen hebben: deze wereld, elkaar, onszelf. Kerks gesproken: we leven van genade en dat willen we uitdragen’.

Een paar studenten, werkend onder de naam Windkracht 11, hebben de kerken geholpen aan het idee dat men die genade het best kon laten zien doordat je jezelf als cadeau ontmoet. ‘Zo is onze opstelling ontstaan’, aldus Hirs. Daarna werd het tijd om het idee uit te werken, om mensen en fondsen te zoeken die het idee in werkelijkheid zouden omzetten. En, last but not least, moesten de kerken zich verzekeren van een plek op de tentoonstelling. Mensen en fondsen die in het plan geloofden en er geld voor over hadden vonden de kerken makkelijker dan men gedacht had; maar een zekere plek op de tentoonstelling duurde langer. Uiteindelijk konden de kerken begin dit jaar de uitvoering ter hand nemen. ‘Hard werken, want er gebeurt steeds iets waar je toch niet op tijd aan gedacht hebt. Maar alles staat op tijd!’

Op de website staat onder meer verder de volgende tekst:
Bloemen, planten, mensen …: alles groeit en bloeit.
Dat vraagt creativiteit en aandacht.
Zorg voor aarde en lucht, voor voeding en zorg.
Maar het begint met een geheim,
want niemand weet wat leven is
alleen dat het gegeven is.
It’s a gift…, from God.

De kerken zijn overigens op meer plaatsen present bij de Floriade. Tini Brugge, die regelmatig een bijdrage levert aan deze site, vertelt dat de missionarissen van Steyl (Missionarissen van het Goddelijk Woord) aanwezig zijn met een kleine kloostertuin waarbij Tini Brugge namens De Stichting Kloostertuinen advies leverde. Zodoende staat de Stichting kloostertuinen waarin de Raad participeert, ook vermeld op de deelnemerslijst van de Floriade en de plattegrond, Het bureau van de Raad verwacht dat mensen daarom wat vaker op de www.kloostertuinen.nl terecht zullen komen. De kloostertuin is ontworpen in samenspraak met Steyl, leerlingen van de groene mbo-opleiding  Helicon in Helmond en Tini Brugge. De leerlingen namen de uitwerking op zich. Steyl zocht de sponsoren.