Doop(v)erkenning

Met dankbaarheid nodigen we u uit om aanwezig te zijn bij een kerkelijk gezien bijzonder moment: de ondertekening van de dooperkenning en de verklaring van onderlinge toenadering, waaraan respectievelijk negen en, naast die negen, nog eens twee kerken deelnemen. Het is een historisch moment in de samenwerking tussen de kerken en we zouden het dan ook zeer op prijs stellen als u vanuit uw geloofsgemeenschap daarbij aanwezig wilt zijn.

In juni 2011 stelde de Raad van Kerken twee verklaringen vast die alle bij het proces betrokken kerkgenootschappen werden toegestuurd. Diverse kerkgenootschappen vanuit uiteenlopende tradities gaven aan vrijmoedigheid te hebben één of beide verklaringen te ondertekenen. We zijn blij met de positieve reacties en hopen dat het proces dat we begonnen zijn, zal doorgaan en zal bijdragen aan een grotere verbondenheid tussen de christenen en kerken in ons land.

We zouden het zeer op prijs stellen het resultaat van dit meerjarige proces met u te vieren tijdens een speciale bijeenkomst op 29 mei 2012 in het bedevaartsoord Heiloo (Noord-Holland), Hoogeweg 65, waar volgens de overlevering Willibrord gedoopt heeft en waar de projectgroep Doop(v)erkenning een van haar bijeenkomsten heeft gehouden. Ook als uw kerkgenootschap (nog) geen verklaring kan tekenen bent u van harte welkom. Uw aanwezigheid is een teken van verbondenheid.

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

14.00 uur: Aankomst en informele ontvangst
14.30 uur: Opening door de voorzitter van de projectgroep prof. dr. Marius van Leeuwen
14.40 uur: Toelichting op het historische belang van de doopverklaring door prof. dr. Leo Koffeman
15.00 uur: Persoonlijke getuigenissen
15.30 uur: Doopgedachtenis
15.40 uur: Ondertekening van de dooperkenning en de verklaring van onderlinge toenadering
16.00 uur: Receptie
17.00 uur: Einde

 

Vanuit de diverse kerken zullen er mensen aanwezig zijn die de verklaring ondertekenen.

De verklaring van dooperkenning wordt getekend door de Anglicaanse Kerk, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, de Evangelische Broedergemeente, de Molukse Evangelische Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Rooms-Katholieke Kerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk.

De verklaring van onderlinge toenadering wordt getekend door die negen kerken en door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

Om u op een goede manier te ontvangen is het voor de organisatie gewenst dat u zich vooraf opgeeft, liefst voor 15 mei aanstaande via rvk@raadvankerken.nl.