Twitterspreekuur bij PKN

Ook Arjan Plaisier gaat het doen. Na enige aarzeling geeft hij zich gewonnen. Op 24 april is een ieder in de gelegenheid met de voorman van de Protestantse Kerk te twitteren. Er komt een heus twitterspreekuur, dat plaatsvindt via @PKNnl. Van vier tot vijf uur ’smiddags kan men vragen voorleggen aan de algemeen secretaris.

Het twitteruur onderstreept de presentatie van de Handreiking Sociale Media, waarover de synode van de PKN in april gaat spreken. Het betreft een aantal richtlijnen en adviezen, waarmee de professionele werker in de kerk rekening zou kunnen houden om op een verantwoorde manier met twitter en facebook om te gaan. Aangeenbrug formuleerde daarvoor eerder een aantal gezichtspunten en deze hebben een eigen bewerking gekregen in het synodevoorstel.

Bij de Raad van Kerken is enkele keren over de sociale media gesproken. Het is een enkele kleinere kerk die hierin leidend is. De Remonstranten bijvoorbeeld hebben in de persoon van Tom Mikkers een toegewijd gebruiker van de sociale media. Ook de grote kerken kennen verschillende initiatieven van mensen, die over het algemeen meer in de frontlinie van trends en ontwikkelingen staan; de bestuurders lijken nu meer en meer te volgen.

Het twitteruur valt samen met de komst van een nieuwe communicatiemedewerkster bij de PKN. Marloes Keller is enige tijd geleden overgekomen van het NBG naar de PKN. Zij heeft bij het NBG diverse campagnes begeleid vanuit de sociale media. Marloes Keller is overigens ook toegevoegd als communicatiemedewerker vanuit de PKN aan de Raad van Kerken. Het is haar taak om de antwoorden van Arjan Plaisier om te zetten in twittertaal. Want, zoals het Nederlands Dagblad formuleert, ‘Plaisier is geen man van 140 tekens’. Met het digitale spreekuur en de handreiking geeft de leiding van de PKN een belangrijk signaal af wat stimulerend kan werken op het gebruik van hedendaagse media.

Het Nederlands Dagblad bericht over deze zaken en voegt daaraan toe, dat de ethiek wellicht niet tot het protestantse erf hoeft te worden beperkt. De krant citeert het nieuwe boek ‘Zinzoekers op het web’, waarover hier eerder werd bericht. Daarin pleiten Eric van de Berg en Ruud Verheggen voor een katholieke ethiek, waarbij je bijvoorbeeld fitties voorkomt; fitties zijn ruzies op de sociale media; bijvoorbeeld doordat mensen eenzijdig spreken over rooms-katholieken als ‘mensen die rollebollend over straat gaan’. In de protestantse ethiek wordt benadrukt dat je als gebruiker van de sociale media duidelijk je doelen aangeeft in je account, zodat mensen weten hoe je gebruik maakt van het medium: als missionaris of als particulier.

Foto: De vrouw die het toetsenbord bediend tijdens het spreekuur: Marloes Keller, tevevns de nieuwe communicatiemedewerkster bij de Raad van Kerken