Kansen via internet

Kerken en andere groepen kunnen meer met internet en sociale media doen dan nu gebeurt. Hierdoor zouden ze kansen kunnen benutten om bestaande én nieuwe doelgroepen aan zich te binden. Dat stellen de auteurs van het boek ‘Zinzoekers op het web. Internet en geloofsbeleving’ dat 29 maart wordt gepresenteerd in Amsterdam. Het eerste exemplaar wordt dan overhandigd aan Frank Bosman, medewerker van Luce (waarvan Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken, directeur is) en de meest spraakmakende theoloog van 2011.

Godsdienstwetenschapper Erik Jan Tillema schrijft dat honderden kerken nog geen eigen website hebben en dus in feite digitaal ‘onzichtbaar’ zijn. Ook Peter Dekker, hoofd nieuwe media van de IKON, stelt dat veel geloofsgemeenschappen op internet kansen missen. Vanuit zijn ervaring geeft hij praktische tips waarmee zij een inhaalslag kunnen maken. De Raad van Kerken onderzocht eerder de inzet van websites onder de eigen achterban. Uit het begin 2011 gehouden onderzoek bleek toen, dat 50 procent van de plaatselijke raden van kerken een eigen website heeft en nog eens zo’n 12 procent die geen site heeft, gaf aan de informatie goed kwijt te kunnen bij al aanwezige andere sites van kerken.

Terug naar de nieuwe uitgave ‘Zinzoekers op het web’. Daarin zijn ook diverse voorbeelden te vinden van zinvol gebruik van internet. In korte interviews komen  initiatiefnemers van vernieuwende religieuze internetprojecten aan het woord. Onder hen Fred Omvlee, oprichter van onder andere de LinkedIn-groep ‘Predikanten en pastores’ en twitterkerkdiensten, Janneke Nijboer van ‘Noorderlicht Breda’ en Ceylan Weber van ‘Nieuwemoskee Live’.

Online bidden
Zinzoekers op het web brengt ook in kaart hoe mensen via internet vorm geven aan hun spirituele inspiraties. Wat gebeurt er als mensen hun levensbeschouwelijke opvattingen via dit medium tot zich nemen? Heeft dit gevolgen voor hun eigen geloofsbeleving? Uit enkele artikelen blijkt dat internet het persoonlijke contact soms kan vervangen. Zo doen internetadviseur Eric van den Berg en HEC-trainee Theo Zijderveld verslag van een onderzoek naar online bidden, een fenomeen dat hand over hand toeneemt in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland. Hoewel de virtuele wereld een waardevolle aanvulling is, zijn de auteurs van dit boek ervaren overtuigd dat fysieke nabijheid voor de geloofsbeleving belangrijk is én blijft.

De zeventien auteurs hebben hun sporen in de zinzoekende virtuele wereld getrokken. Het boek bevat bijdragen van: Fadi Hirzalla en Koen Leurs (Universiteit van Utrecht), Liesbet van Zoonen (Loughborough University), Fred Omvlee (Socialsunday.nl), Peter Dekker en Erik Jan Tillema (IKON), Eric van den Berg, Albert Benschop (SocioSite.org), Theo Zijderveld (Expertisecentrum HEC), Stef Aupers, Dick Houtman en Ineke Noomen (Erasmus Universiteit), Ilse Nol, Janneke Scharloo en Ruud Verheggen.

Het bureau van de Raad van Kerken werkt op dit moment aan een programma om het gebruik van internet te verbeteren. Om de nieuwsstroom te optimaliseren en om de oecumenische actualiteit te dienen, biedt het bureau een ‘nieuwspoort’ aan, die men op de eigen site kan plaatsen om frequent nieuwe headers te krijgen op de eigen website. Diverse plaatsen maken inmiddels gebruik van deze service, zoals de raden van kerken van Gouda, Delft en Assendelft.

Zinzoekers op het web – Internet en de verandering van geloofsbeleving –  red. Albert Benschop en Connie Menting. Uitgeverij Skandalon, 160 p.,  € 14,50.

Foto: Website van Delft, waarop de nieuwspoort van de Raad van Kerken is aangebracht.