Ook orthodoxe inbreng

Dr. Michael Bakker, directeur van het Amsterdamse Centrum voor Orthodoxe Theologie, is toegevoegd aan de sprekerslijst van het symposium op 5 maart a.s. over de apostoliciteit. Daarmee zijn er co-referenten uit alle belangrijke christelijke tradities te horen.

Al eerder werd bekend gemaakt dat dr. Karel Blei uit Haarlem het hoofdreferaat verzorgt voor de studiebijeenkomst. Daarnaast zijn er in een eerder stadium al reacties gepland vanuit de katholiek-westerse traditie (dr. Matthijs Ploeger), de Evangelisch-Lutherse traditie (dr. Markus Matthias), vanuit de basisbeweging en de vrouwenbeweging (dr. Margriet Gosker) en vanuit de pentecostale en evangelicale beweging (dr. Henk Bakker). De studiedag “In de schoenen van de apostelen” is maandag5 maart 20.12 van11.00uur tot16.00uur. Vanwege de relatief vele aanmeldingen wordt uitgeweken naar een andere locatie. De bijeenkomst vindt plaats in de Johanneskerk in Amersfoort, op loopafstand van het centraal station.

“In de schoenen van de apostelen” is het thema van de studiedag over apostoliciteit die de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken organiseert. De Beraadgroep heeft vastgesteld dat verschillende discussies in de kerken teruggaan op de vraag naar apostoliciteit. Of het nu gaat om de discussie over de waardering van de ambten of om de vraag naar de legitimiteit van de sacramentsbediening, steeds weer speelt de herkenning en de erkenning van de ambtsdragers een rol.  

De Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe kerken zien een rechtstreekse lijn van de eigen bisschoppen naar de apostelen in het Nieuwe Testament. Calvinisme en Lutheranisme nemen afstand van een formele apostolische successie, als zou het een garantie bieden voor waarheid en eenheid. Naar protestants inzicht manifesteert de apostolische traditie zich langs meerdere wegen. De overdracht van het evangelie en het leven van de gemeente zijn minstens zo belangrijk. De Anglicaanse Kerk neemt een tussenpositie in. Zij hecht zeer aan de (historische) episcopale successie, maar op een meer protestantse wijze.

De beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap neemt als uitgangspunt voor de reflectie het studiedocument The Apostolicity of the Church, een document van de Luthers/Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid. In de introductie op de uitgave spreken de voorzitters van het overleg tussen Lutheranen en Rooms-Katholieken de hoop uit, dat het rapport nieuwe perspectieven opent voor oecumenische ecclesiologie. 

Dankzij het uitwijken naar een grotere locatie kan men zich nog steeds aanmelden voor de studiedag via rvk@raadvankerken.nl.

Foto: Dr. Michael Bakker (links)