Vrede blijft op agenda

De Wereldraad van Kerken heeft een consultatie gehouden over vrede en menselijke veiligheid. De bijeenkomst vond plaats op 9 februari en werd voorgezeten door de Nederlandse hoogleraar Fernando Enns van de Doopsgezinden en ook ir. Kees Nieuwerth, lid van het moderamen vanuit het Genootschap van de Vrienden (Quakers), leverde een bijdrage aan de bijeenkomst.

De bijeenkomst duurde drie dagen en had tot doel de resultaten van de internationale oecumenische vredesconferentie in Kingston (mei 2011) door te vertalen voor de tiende assemblee van de Wereldraad, die in 2013 in Busan in Korea wordt gehouden.

Ds. Dr. Olav Fykse Tveit verzorgde de opening van de bijeenkomst. Hij onderstreepte het belang van de bijeenkomst, omdat het niet alleen ging om het voorbereiden van de bijeenkomst in Busan, maar ook om het in kaart brengen van de bijdrage die de Wereldraad kan leveren in de komende jaren op het gebied van vrede en menselijke veiligheid. Mensen met geloof, zei hij, moeten erkennen dat ‘religie niet alleen een oplossing kan bieden tegen oorlog en geweld; te vaak nog is religie ook een deel van het probleem’.

De doopsgezinde hoogleraar Fernando Enns gaf een overzicht van de oecumenische beweging en de bijdrage daarvan op het gebied van vrede en gerechtigheid. Onder de sprekers was verder dr. Konrad Raiser, ds. Dwain Epps en ir. Kees Nieuwert, in het persbericht van de Wereldraad omschreven als ‘a peace activist and ecologist from the Netherlands’.

Foto: Fernando Enns