NPB onderdeel Raad

In de persoon van Zantrie Albada was de Nederlandse Protestantenbond woensdag 8 februari 2012 voor het eerst officieel als associé aanwezig bij de vergadering  van de  Raad van Kerken. De NPB was eerder gastlid, maar nu was er een officiële status geregeld. Albada nam een welkomstgeschenk voor alle raadsleden mee: de  bundel ‘Geloven, zo kan het ook’, waarin vrijzinnige visies worden gegeven over theologische thema’s als de schepping, de hemel, de kerk, de dood, de opstanding en het laatste oordeel; en natuurlijk ook over God.

Citaat

Zo maar een citaat om een sfeer uit het boek te proeven. Als het over de hemel gaat: ‘De hemel is inmiddels al lange tijd geleden neergedaald naar de aarde en ik sta oog in oog met haar op de meest onvermoede en onverwachte plekken: in de glimlach van een ander, in een ontluikende bloemknop, in het tedere gebaar van liefde, in het schuwe kopje van een vogeltje. En God? God is vanzelfsprekend mee verhuisd. Die woont nu niet meer op de oude en vertrouwde stek in de hemel, maar is neergestreken in de ogen van de vrouw of de man die mij aankijkt. En dat komt soms erg dicht op de huid’.

Beleidsplan

De leden van de Raad kwamen overigens aan lezen niet toe. Het ging ter vergadering over het beleidsplan van de Raad van Kerken. Het beleidsplan is vastgesteld. De tekst komt beschikbaar op de website. Het ging in het gesprek onder meer over het totaal van ambities en over de mogelijkheid om een enkele kerk concrete doelen te laten adopteren. Eensgezind was men van mening dat een dergelijke constructie zinvol is en eenvoudig te omlijsten valt door het afspreken van het speelveld waarvoor de adoptie van toepassing is. Men benadrukte ook dat het gewenst is om bij adoptie door één kerk te proberen zoveel mogelijk andere kerken bij het initiatief te betrekken. De meerjarenbegroting onder het beleidsplan werd aangehouden om laatste informatie nog te kunnen verwerken in de cijfers.

Nieuwe kerk

Tijdens een informatieronde vanuit de kerken deelde priester Samuël Dogan van de Syrisch-Orthodoxe Kerk mee dat er aanstaande zondag opnieuw een parochie wordt gesticht in Enschede. Het gaat om een gemeenschap die voornamelijk Arabisch spreekt.

De bijeenkomst werd geopend met een Anglicaanse wijding waarin ref. Sam Van Leer in wonderschoon Engels voorging in de liturgie, waarin in wisselkoor uitgesproken psalmteksten en Engelse chants elkaar afwisselden.

Afscheid

In zijn openingswoord herdacht Henk van Hout, voorzitter van de Raad, Jan van Well, kruisheer, die onlangs is overleden en een positieve inbreng heeft gehad in de geloofsgemeenschap in de Merenwijk te Leiden. Tijdens de bijeenkomst van de Raad kwam er een antwoordbericht terug op een mail die het bureau had uitgezonden als uitnodiging voor een studiedag over apostoliciteit. Het was een bericht van overlijden van één van de webontvangers, Albert Hahn, de man die in Leeuwarden één van de trouwe dienaars en ambassadeurs is geweest van oecumene in het algemeen en de Taizé-ontmoetingen in het bijzonder.

Foto:
Omslag van de uitgave van het NPB, het omslag laat zien hoe de kerk kan verdampen, waarbij je als oecumenicus natuurlijk de vraag kan stellen of de uittocht uit het hoofdgebouw wijst op de scheuringen in de kerk, de kritiek op al te dogmatische insteken of simpelweg wijst op secularisatie.