Holifeest 8 maart

De Hindoes vieren dit jaar het holifeest op 8 maart. De Raad van Kerken biedt via de website een voorbeeld aan van een gelukwens, die kerken kunnen sturen naar plaatselijke hindoe-gemeenschappen.

De hindoeïstische gemeenschap in Nederland bestaat uit ongeveer 250.000 personen. De grootste groep wordt gevormd door Hindoestaanse Surinamers van Indiase oorsprong.

Het Holifeest markeert het Nieuwjaar van de Hindoes. Het is een kleurrijk en opgewekt feest. Het Holi-feest markeert de overwinning van het goede op het kwade, van licht op duisternis, van kennis op onwetendheid, van recht en waarheid op onrecht en onwaarheid. Het Holi-feest is een lente-, nieuwjaars-, en overwinnigsfeest. Het nieuwjaar van de Hindu valt gewoonlijk in de maand maart (caita).

In de tekst die de Raad van Kerken voorstelt om te versturen, staat onder meer: ‘Eén van de thema’s van Holi spreekt ons met name aan. Dat is de overwinning van het goede op alle kwade machten. Te midden van alle verschillen voelen wij ons met u verbonden in het geloof dat het kwaad uiteindelijk bedwongen zal worden. En met u aanvaarden wij de opdracht om in ons eigen leven en onze omgeving te strijden tegen de duistere machten van haat en geweld’.

Vervolgens staat er: ‘Al in de Vedische geschriften wordt de bede uitgesproken, dat nobele gedachten ons van alle kanten mogen bereiken. Vanuit die ruimhartige opstelling kunnen mensen zich laten inspireren van vele zijden. Daarom verheugen wij ons met u in de viering van het Holifeest. En van onze kant bieden wij u bij deze gelegenheid ook een tekst uit onze eigen godsdienstige traditie aan: ‘Broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is…’ (Filippenzen 4: 8)’.

Wie de tekst wil downloaden, kan hier klikken; u vindt in het script een word-bestand en een pdf-bestand.