Duurzaamheid usance

Het lijkt op een paleis, maar het is een kantoor. Je gaat op om het heiligdom te betreden. Grote marmerachtig aandoende stenen vormen de brede trappen die uiteindelijk langs drie vlaggenmasten leiden met in het midden de nationale driekleur geflankeerd aan beide zijden door de imperiumvlag zodat men uiteindelijk uitkomt in een ruime agora. Een royale agora met terzijde een brede receptiebalie, aan de andere zijde semi nonchalant wat zitcomfort en aan de wand moderne kunst, deels kopie van bijvoorbeeld de Fundatie in Zwolle, deels werk van jonge kunstenaars dat op deze manier de kans krijgt zich te presenteren.

Op de eerste verdieping is een vergaderzaal gereserveerd voor de werkgroep Ecologische Duurzaamheid van de Raad van Kerken. De groep heeft inmiddels zijn invulling gekregen en is een voorbeeld van een horizontaal redelijk representatieve netwerkorganisatie; representatief omdat deelnemers vanuit diverse kerken komen, van evangelisch tot pkn, van Nederlands-gereformeerd tot oud-katholiek; representatief ook omdat de disciplines elkaar aanvullen, van agogische vaardigheid tot adviserende taken;  van bedrijfsmanager tot internationaal contollerswerk.

De werkgroep heeft er voor gekozen om bijeenkomsten in Amersfoort af te wisselen met werkbezoeken bij één van de deelnemers. Daardoor krijg je in luttele seconden idee van de context waarin ieder werkt. De bijeenkomst op deze vrijdag (23 februari) is bij het hoofdkantoor van KPMG. Een jonge consultant geeft een inleiding – spik en span met powerpoint – over het duurzaamheidsbeleid van de internationale onderneming. Als bezoeker kan het niet anders of je komt onder de indruk van het gemak waarmee mensen die hier werken schakelen van Engels jargon naar psychologische en sociologische herkenbare analyses. Doordat KPMG in meer  dan 150 landen werkt, krijg je vlot een doorkijkje in internationale verhoudingen.

Het bedrijf doet veel aan duurzaamheid. Ook in het eigen beleid. De ecologische voetafdruk is in de achterliggende jaren met pakweg een derde teruggedrongen. Er lopen nogal wat jonge mensen rond. Dat maakt het misschien ook wel makkelijker om te experimenteren met zaken als videoconferencing, waardoor je niet per se altijd in een vliegtuig hoeft te stappen om met elkaar te overleggen. Juist omdat het bedrijf internationaal werkt, kan het de gevoeligheid van bedrijven voor duurzaamheidsvragen goed vergelijken. Het blijkt dat vele bedrijven een aparte rapportage vragen inmiddels op het gebied van duurzaamheid, met daarbij adviezen voor het management. Duurzaamheid wordt meer en meer usance.

De werkgroep Ecologische duurzaamheid van de Raad van Kerken heeft de eigen agenda verder op orde gebracht. De volgende keer gaat het over het eigen beleid en over een mogelijk door de Raad van Kerken uit te brengen tekst over het belang van water.

Foto’s: Moderne kunst in de agora van KPMG; herkenbaar ook voor de mensen die De Fundatie in Zwolle bezochten.