Zoek de overeenkomsten

Lukte het u direct in overeenkomsten te denken? Of was u zo gefixeerd op uw taak dat u eerst allerlei verschillen wilde elimineren en daardoor meer tijd bezig was met de verschillen dan met de overeenkomsten?

En als het u lukte op de overeenkomsten te fixeren, hoeveel hebt u er gevonden? Mogen we een paar mogelijkheden noemen?

Beide plaatjes.
Beide aangebracht op een muur.
Beide een cijfer.
Beide een 1.
Beide een witte ondergrond.
Beide een vlag verwerkt  in de marges.
Beide vier hoeken van uiteindelijk 90 graden.
Beide tenminste 2 schroeven.
Beide een 1 met onderaan de poot geen uitstulping.
Beide niet helemaal schoon.
Misschien hebt u er wel meer gevonden.

De plaatjes komen uit Baarle-Hertog. Met Baarle-Nassau staat de plaats bekend als een stukje België omsloten door Nederlands grondgebied. In werkelijkheid is het nog ingewikkelder. Allerlei enclaves van België en Nederland haken in elkaar om. Pas op31 oktober 1995werd de laatste grens vastgesteld, zo’n 150 jaar nadat de onafhankelijke staat België was gevormd. Wie de plaats nu bezoekt moet moeite doen om te zien wat België is en wat Nederland is. Ingewijden herkennen het verschil enigszins aan de architectuur; in België is meer mogelijk qua stenenkeus dan in Nederland. Outsiders hebben slechts één hulpmiddel: kijken naar  de huisnummers en naar de vlag die daarop is aangebracht. Verder zal men geen verschillen ontwaren.

Zoek de overeenkomsten is een oefening u aangereikt door de Raad van Kerken om meer te kijken naar datgene wat verbindt en minder naar datgene wat scheidt. Het past bij het oecumenische denken dat we ons meer richten op de overeenkomsten dan op de verschillen. Het vraagt de bereidheid om op een bepaalde manier te kijken. We oefenen ons daarin. Doet u volgende keer weer mee, als we u nieuwe plaatjes aanreiken?