Snuffeldozen voor vastentijd

De groene websites van de Raad van Kerken zijn snuffeldozen met recepten, liturgische teksten, activiteiten en symbolisch bloemwerk om alleen of samen met anderen te doen, in de kerk of daarbuiten. Ze kunnen  de vastentijd  inhoud en vorm geven.

Vieren  www.scheppingvieren.nl 
Voor een  gebedsdienst of een viering waarin niet alleen de mens, maar de hele schepping, haar kwetsbaarheid en lijden aandacht krijgt,  is deze website een snuffeldoos.
Rond  7 milieuthema’s  (klimaat, energie, water, groen, voedsel, dieren, stilte)   zijn  meditatieve teksten te vinden, gebeden, liederen, verhalen en vieringen.

Bloemschikken  www.liturgischbloemschikken.nl 
Als je de bloemen in de kerk wilt aanpassen aan de seizoenen en de thema’s van het kerkelijk jaar, dan zijn op deze website  talloze voorbeelden te vinden, variërend van eenvoudige bloemwerk tot een wandversiering in de kerk. In de winter  en veertigdagentijd kanhet schikken ook  zonder bloemen,  met takken en andere  materialen, zo mogelijk uit de eigen (kerk)tuin.

Kerktuinen en kloostertuinen  www.kerktuinen.nl 
Als je besluit om het saaie stukje grond rond een kerk te veranderen in een pluktuin die gebruiktkanworden voor het maken van boeketten in de tuin, dan vind je daarvoor suggesties op deze website.

Samen  aan tafel  www.sameneerlijketen.nl 
Als  je voor een bijbelgroep of voorafgaande aan een bijeenkomst  met een kleine groep wilt eten, vind je op deze website  passende recepten op de adem van het seizoen (met een betekenis). Voor de veertigdagentijd zijn er voorbeelden van maaltijdsoepen en vegetarische gerechten.
Aan deze website werken kloosterkoks van Clarissen, Franciscanen, en Dominicanen mee, maar ook  kookdominee Han Wilmink en Janny de Moor. Veel recepten zijn afkomstig uit kloosterkeukens waar men van oudsher met de seizoenen mee-at.

Nieuws, informatie en agenda  www.kerkenmilieu.nl 
Voor  informatie, nieuws en activiteiten  uit de wereld van kerk en milieu is deze website bestemd.  Een site die als open huis wil functioneren voor allerlei groepen en activiteiten  rond kerk (protestant, katholiek, vrijgemaakt, orthodox)  en geloof. Een huis met open deuren en verwijzingen naar andere betrokken  groene organisaties en hun websites.

Geef uw eigen initiatieven door!

We werken graag met u samen verder om  de websites te verbeteren en uit te breiden met nieuwe voorbeelden.
We nodigen u uit uw eigen aanvullingen op die websites op te sturen!  Recepten voor de veertigdagentijd kunt u sturen naar info@sameneerlijketen.nl . Zo bouwen we verder aan een duurzame wereld  in verbondenheid met  elkaar en alle schepselen èn geven we God de ruimte. 

Tini Brugge
Groene websites Raad van Kerken 

Illustratie kanselkleed Oranje Kerk Amsterdam (Foto Tini Brugge)