Roulerend organist

‘Waarom laat je organisten in een stad niet rouleren over diverse kerkgebouwen?’ De vraag kwam even naar voren in een gesprek bij de projectgroep Vieren van de Raad van Kerken. Het ging in een gesprek over de verwachtingen tegenwoordig van de liturgie.

Aanleiding vormde een peiling onder jonge mensen naar hun ideeën daarbij. Iemand verzuchtte: ‘De periode dat je als theologiestudent leerde welke muziek goed was en welke fout is voorbij. De invalshoek is minder theologisch; het gaat vooral om de vraag of muziek mensen raakt’. De logische consequentie daarbij is in vele plaatsen dat de kerk een staalkaart aan variëteiten aanbiedt en mensen zelf laat kiezen: diensten met een Johannes de Heer – karakter, romantische liederen, meer Iona of Taizé; om een paar voorbeelden te noemen. Een cantor/organist in de projectgroep gaf vervolgens aan dat het eigenlijk gewenst zou zijn om musici over kerken te laten rouleren, net zoals voorgangers dat in verschillende plaatsen doen om op die manier mensen ook variatie in muziek aan te reiken.

De projectgroep heeft verder gesproken over de resultaten van de peiling die onder de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar is gehouden. Een paar opvallende conclusies zijn: er wordt vooral authenticiteit gevraagd van de voorganger, een viering moet verdiepend zijn, rustgevend en mag ook wel confrontatie in zich hebben, nog te veel vieringen zijn te voorspelbaar, opvallend is ook de wens om thema’s aan de orde te stellen die meer aansluiten bij de leefwereld van de jongvolwassenen. De projectgroep heeft besloten de resultaten van de peiling met een begeleidend artikeltje te plaatsen in een uitgave van Oecumenisch Bulletin.

De projectgroep Vieren heeft verder de deelname besproken aan de Kerk- en Gemeentebeurs die op 30 en 31 maart 2012 in de Jaarbeurs in Utrecht wordt gehouden. Gert Landman en Willem Blonk bereiden een programma voor over liederen uit de oecumene. Het is de bedoeling om in een half uur teksten en melodieën te laten horen van deze tijd uit diverse tradities. De teksten zullen aansluiten bij menselijke situaties. Vandaar dat iemand als leidmotief voor een podiumpresentatie en een workshop noemde: ‘Liederen bij Happinez’.