Gesprek kinderen effectief

“Als schoolkinderen aan elkaar uitleggen wat er in de moskee en in de kerk gebeurt, dan leidt dat plaatselijk tot meer wederzijds begrip tussen moslims en christenen. Als zodanig is dit effectiever dan alle berichten over de Arabische lente.” Dit zei burgemeester Han Polman uit Bergen op Zoom tijdens een bijeenkomst van “Seric” in het Cultureel Centrum van de Islamitische Stichting Nederland in Rotterdam afgelopen vrijdagmiddag.

Verder zei de burgemeester: “Vanwege de scheiding van Kerk en Staat in Nederland is het altijd lastig om als overheid activiteiten van kerken en moskeeën te ondersteunen. Maar dit soort activiteiten van scholen en maatschappelijke organisaties kunnen wel gesteund en gestimuleerd worden door de overheid.”

Seric is 10 jaar terug ontstaan na de aanslag op de Twin Towers en de daarop volgende dreiging van terrorisme. Doel was om elk jaar in zoveel mogelijk plaatsen een week van ontmoeting tussen moslims en christenen te organiseren, waarbij andere godsdiensten natuurlijk ook mee kunnen doen. Intussen doen 44 plaatsen in 9 landen mee. In Nederland deed tot nu toe alleen Bergen op Zoom mee. Elk jaar komen de vertegenwoordigers uit de verschillende landen een weekend bij elkaar in Parijs. Dit jaar is er voor gekozen om dit in Bergen op Zoom te doen om zo in Nederland meer bekendheid te geven aan Seric.        

Onder de aanwezigen waren ook ds. Peter Verhoeff, voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland en Jan Post Hospers vanuit de Beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken.   

Marianne Goffoël legde uit hoe dit initiatief in Brussel 45 verschillende religieuze groepen en organisaties, die elkaar niet kenden, heeft weten samen de brengen om een week van ontmoeting te organiseren. John Hall vertelde over de activiteiten in Leicester (Groot-Brittannië), waar hindoes, boeddhisten, sikhs, bahai’s en moslims, joden en christenen aan mee doen.  

Als reactie op de inleiders vertelde ds. Peter Verhoeff over de dialoogwandeling in Amsterdam-West, waar leiders uit synagoge, kerk en moskee in mee liepen en over het gezamenlijk stemmen in Utrecht op 8 juni 2010, waar vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten aan hebben meegedaan. Ook vertelde hij dat in veel plaatsen mensen uit de Protestantse kerk betrokken zijn bij interreligieuze activiteiten. Hij liet weten dat de contacten met moslims de volle aandacht hebben binnen de kerk.