Friese pompebladen

De organisatoren van de Friese Kerkendag hebben hun logo naar buiten gebracht. Het gaat om een vrije vertaling van de Friese pompebladen, zoals niet-Friezen het wellicht ook kennen vanuit de Friese vlag en het thuistricot van voetbalvereniging Heerenveen.

Het embleem geeft de Friese waterleliebladen weer alsof ze bewegen. Daarmee verwijst het logo naar het thema van de Kerkendag, die op 7 oktober in Heerenveen wordt gehouden, dat is: Fryslan in beweging.

De Friese Raad van Kerken heeft in de zomer van het jaar 2000 voor het eerst een provinciale kerkendag gehouden. Sindsdien keert het evenement iedere vier jaar terug. Na Leeuwarden (2000), Bolsward (2004) en Sneek (2008) is nu Heerenveen aan de beurt. Kenners weten dan dat het voor het eerst is, dat de kerkendag in een dorp neerstrijkt, want de vorige edities vonden steeds plaats in één van de Friese elfsteden, maar Heerenveen – hoewel één van de grotere woonkernen in het noorden – hoort formeel niet tot de oude stedengordel die Friesland rijk is.

De stad profileert zich als sportstad van Friesland. Het Abe Lenstrastadion en Thialf dragen aan het gewenste imago bij. Het thema van de kerkendag sluit aan bij dat profiel. De organisatie is druk bezig om het programma attractief invulling te geven, steeds vanuit het kernthema van ‘beweging’. Er is gekozen voor een indeling die aansluit bij de kernen van waar de oecumene in deze tijd voor staat; zaken als ‘beweging en geloof’, ‘beweging en kerk/gemeente’ en ‘beweging en wereld’ komen goed uit de verf. De Kerkendag begint om13.00 uur en duurt tot 18.00 uur; Friese bezoekers kunnen het evenement nu al vast in hun agenda zetten.

Klik hier om een oproep te zien van Jan Veling, één van de organisatoren. Let op het detail: voor de gelegenheid heeft Jan op zijn kleding een piepklein pompeblad aangebracht.