Suggesties 2012

Tien oecumenische suggesties die als werkwoorden kunnen worden meegenomen bij de goede voornemens voor 2012.

1. Geloof dat eenzaamheid het zwijgen kan worden opgelegd. 
2. Oefen je in meervoudigheid.
3. Overwin je egoïsme.
4. Geef je over aan solidariteit.
5. Investeer in de ander.
6. Werk aan saamhorigheid.
7. Spreek in liefde.
8. Weerspreek eenzijdig formulerende voorlieden.
9. Schrijf met passie over oecumene.
10. Vertrouw de ene God, die je alleen meervoudig enigszins kunt begrijpen.