Op het leven

Veel Raden van Kerken zijn actief betrokken bij de dialoog tussen de religies. In 2012 is een bijzondere theatervoorstelling te boeken met verhalen uit de drie grote tradities: jodendom, christendom en islam. De voorstelling wordt gespeeld door Kees Posthumus en Juul Beerda. Onder de noemer ‘Op het leven’ zetten de religieuze entertainers de drie religies gebroederlijk muzikaal naast elkaar.

Dat heeft Kees Posthumus het bureau van de Raad van Kerken verteld. Alle godsdiensten zoeken naar antwoorden op de grote vragen van het leven. Waar komen wij vandaan? Waar gaan wij naartoe? Rondom deze vragen cirkelen in elke traditie tal van verhalen. Voor het eerst zijn deze verhalen bijeengebracht in één aansprekende theatervoorstelling, aldus Kees Posthumus.

De voorstelling ‘Op het leven’ volgt in verhalen, liedjes en muziek de gang van het leven. Joodse, christelijke en islamitische verhalen wisselen elkaar af, lopen soms door elkaar heen. Verschillen komen voor het voetlicht, gelijkenissen ontstaan in hoofd en hart van de hoorders. De voorstelling ‘Op het leven!’ wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het fonds Kerk en Wereld. De Raad van Kerken is niet expliciet bij de uitvoering betrokken, anders dan dat het bureau desgevraagd de inforamtie bij dezen doorgeeft aan mogelijk geïnteressserde raden.

Informatie:
Kees Posthumus
(055) 522 12 26
kees.posthumus@planet.nl
www.keesposthumus.nl