Licht kent geen grenzen

Tini Brugge verzorgt voor de Raad van Kerken de websites die met milieu samenhangen. Daarbij hoort ook een site waarop spiritualiteit wordt uitgedrukt in bloemschikken toegepast in de liturgie. Ze schreef voor Kerst een bijdrage uitlopend op Psalm 36, daarmee is het onbedoeld ook een afscheid geworden van de Theologische Universiteit in Kampen (Oudestraat). De universiteit heeft Psalm136 als wapenspreuk en vierde op 6 december de laatste diës natalis, waarbij prof. dr. Bob Goudzwaard één van de mensen was die een eredoctoraat ontvingen. Hieronder de bijdrage van Tini Brugge voor de liturgie:

Inspiratie uit de Cisterciënzer abdij Lilbosch in Echt (Limburg)
bij een klimopkrans in de  Advent

Voor de vespers  kom ik de stille donkere kerk binnen. Een broeder ontsteekt de kaarsen op de adventskrans.
Het is een bijzondere, mooie krans, met lange ranken klimop die vrij in de ruimte hangen.
We bidden met elkaar:

We zijn lichtzoekers
en lichtdragers.

Laat ons bidden
voor allen die licht zoeken,
ook met een andere religie of levensbeschouwing.
Laat ons richten op dat wat ons bindt,
meer dan wat ons scheidt.
Licht kent geen grenzen. 
Door úw licht zien wij licht.
(Psalm 36 vers 10)

Na de viering spreek ik met  Br. ChrisThewissen, voormalig abt. Hij maakte deze krans omdat hij wilde afwijken van de traditionele vorm met strak gebonden dennengroen.  De klimop komt uit de kloostertuin.  De klimopkrans met de vrij ranken zie ik als een symbool van een klimaat van ruimte die in deze abdij voelbaar is. Ruimte om op een  diervriendelijke wijze met hun varkens en kippen om te gaan. Ruimte ook  voor de persoonlijke ontwikkeling van de broeders. Ruimte die je kunt verkennen als je over je eigen begrenzing heen durft te kijken. Ruimte voor andere vormen van bidden en mediteren om jezelf leeg te maken van dat wat je van God scheidt.

De klimopkrans  is een lichtdrager. Het groen van hoop en trouw en licht kennen geen grenzen.
Voor ander voorbeelden van  symbolisch schikken zie www.liturgischbloemschikken.nl 

Tini Brugge coördinator milieu-websites  Raad van Kerken