Goedkope voorgangers

De eerste onbezoldigde predikant in de Protestantse Kerk wordt een feit. En als men de berichtenstroom op Twitter als juist mag interpreteren is de behoefte naar meer goedkope voorgangers op voornamelijk ideële leest breder aanwezig.

Op de website van de Sionswijk in Zwolle en in de regionale pers kan men lezen dat er in Zwolle op zondag15 januari 2012voor het eerst een compleet onbezoldigde predikant wordt bevestigd. Drs. ir. Ruilof van Putten valt de eer te beurt om naast zijn betaalde baan bevestigd te worden als voorganger in de Aa-landen van de Overijsselse hoofdstad. Hij krijgt in Zwolle de kans om zijn passie te volgen: voor 35 procent gaat hij de gemeente pro Deo dienen; daarnaast blijft hij in zijn reguliere baan werkzaam, zodat hij in zijn onderhoud kan voorzien.

Van Putten is werkzaam als directeur bij ABN / AMRO in de regio IJsseldelta / Drenthe. Als vrijwilliger is hij ook voorzitter van het Evangelisch Werkverband en verbonden met de Interkerkelijke Commissie voor het Kerklied, dat de introductie van een nieuw liedboek in Nederland voorbereidt.

Het is opvallend hoeveel predikanten en theologen er inmiddels worden gezocht voor een parttime-invulling. De december-uitgave 2011 van Kerkinformatie heeft zestien vacatures waarvan 13 parttime. Het is daarbij de vraag of het parttimerschap wordt ingegeven door de wens mensen deels vrij te laten voor andere werkzaamheden dan wel wordt ingegeven door het feit dat de financiën ontoereikend zijn om nog een fulltimer te bekostigen. Ds. Fred Omvlee verzuchtte na de verschijning van de vorige editie van Kerkinformatie al dat het aantal parttimers wel erg grote omvang begint te krijgen.

Ds. Piet de Jong fulmineerde enkele jaren geleden al in het kerkelijk opinieblad Centraal Weekbladtegen het idee om naast de dure academisch gevormden predikanten een plek te bieden die de opleiding beperken tot HBO bij wijze van goedkoop alternatief.

Zoals bekend presenteert de werkgroep Convenanten van de Raad van Kerken in maart een studiemiddag over de mogelijkheid om als plaatselijke gemeente met andere gemeenten convenanten te sluiten om onderdelen van het kerkenwerk te bundelen. Op die manier is het mogelijk om de oecumene uit te bouwen, om continuïteit aan kerkenwerk te bieden en om te kijken in hoeverre het wenselijk is en verantwoord mogelijk is formatie terug te brengen.

Foto: Drs. ir. Ruilof van Putten.