Verdiepen in tekst van ander

Het is belangrijk dat je kennis neemt van elkaars teksten  In Indonesië is het een must om de samenleving verder op te bouwen. Maar ook in Nederland moet je meer en meer tot de conclusie komen dat het verdiepen in elkaars religieuze erfgoed geen overbodige luxe meer is.

Een vertegenwoordiger vanuit de Joodse gemeenschap vatte op die manier een groepsgesprek plaats tijdens de expertmeeting over Bijbel en Koran in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland op maandag 21 november. Tijdens de bijeenkomst werd door de afscheid nemende ds.Wim vanDommelen ook het themanummer ‘Leven, Oecumene en Wijsheid’ gepresenteerd in de reeks Oecumenische Bezinning, waarvan hij één van de redacteuren is. De bundel behandelt teksten uit Bijbel en Koran rond de personen Adam, Abraham en Salomo. Abonnees van Oecumenisch Bulletin krijgen het exemplaar vanzelf toegezonden en wie niet ontvangt kan het nummer opvragen bij het bureau van de Raad van Kerken.

Tijdens de expertmeeting waaraan zo’n veertig mensen deelnemen, ging het vooral over de organisatie van het kringwerk rond Bijbel en Koran. Er gingen verschillende vooronderstellingen over tafel. Je moet leren dat je de teksten ook als metafoor moet kunnen lezen, zowel in Bijbel als in Koran, meende iemand. Een ander benadrukte het verschil in waardering van de tekst. ‘We maakten ooit een grapje over de profeet en merkten dat het mopje helemaal verkeerd viel bij de moslims. Blijkbaar gaan we verschillend met de heilige teksten om’. ‘Het maakt ook uit met wie je praat en in welke tijd’, reageerde een ander. ‘In de Middeleeuwen zochten juist de moslimgeleerden de grens van de uitleg, terwijl de kerkvaders toen meer een biblicistische benadering kozen’.

Er gingen allerlei suggesties over tafel. Als je een groep wilt starten is het handig van te voren af te spreken dat je de bronnen van de ander niet in aanvallende zin gaat citeren, of op zijn minst de vraag stelt: ‘Versta ik het goed dat dit zus en zo betekent?’ Het is verstandig om in de groep ongeveer evenveel moslims als christenen te hebben. En als je deskundigen van buitenaf vraagt moeten het beide vakgenoten zijn, zodat niet de ene traditie een theoloog levert en de andere traditie iemand met een heel andere achtergrond. Unaniem klonk het verlangen om meer jonge mensen bij het gesprek te betrekken. Een vertegenwoordiger van www.nieuwemoskee.nl bracht ook de wenselijkheid in dat er meer rolmodellen worden gevonden van leidinggevende theologen die het voortouw nemen ten dienste van de eigen achterban in het gesprek over Bijbel en Koran.

Downloaden tekst brochure: klik hier

 

Foto: Museum Nijmegen
Ds. Wim van Dommelen rechts overhandigt het eerste exemplaar van de nieuwe uitgave aan auteur dr. Harry Mintjes
Onder: omslag brochure