Pastores bij detentiecentra

Het lijkt erop dat met het strenger maken van het toelatingsbeleid voor vreemdelingen ook de behandeling van mensen die hier aankloppen, strenger wordt. Vreemdelingen in detentie kunnen vrijwel niet bezocht worden. Voor kerken blijven de deuren gesloten. Pastores die wel toegang krijgen, mogen van wat zij in detentiecentra ervaren en zien, niets naar buiten brengen. Hoe denkt u over dit beleid? U kunt uw stem uitbrengen op deze website. Links onder vindt u de poll. U kunt kiezen uit de antwoorden: ‘Ja, dat is pastoraal’, ‘Nee, dat schept verwachtingen’ en ‘Eventueel, mits met regels omgeven.

Archibald van Wieringen, lid van de beraadgroep Samenlevingsvragen, snijdt de thematiek ook aan op www.theoloog.nl. Als u een uitvoeriger reactie wilt geven dan de keuze-mogelijkheid die de poll laat kunt u terecht op onderstaande link. Daar kunt u ook lezen hoe Archibald van Wieringen de situatie analyseert.http://www.theoloog.nl/stelling/pastorale-zorg-voor-vreemdelingen-detentie 

De oude poll ging over de financiële situatie in Europa. De vraag luidde: ‘Moeten we arme Zuid-Europese landen financieel helpen? Zo’n 50,6 procent zei: ‘Ja, we zijn solidair’; 35,8 procent zei: ‘Alleen tegen redelijke rente’ en 13,5 procent koos voor ‘Nee, het is hun eigen schuld’. De reactietermijn was al een tijdje gesloten. Het viel wel op, dat de mensen die reageerden in de loop der tijd minder solidair waren. Het aantal ‘Ja’- stemmers was in het begin hoger dan de genoemde 50 procent.