Mijn broeders hoeder

Het Bijbel- genootschap in Israël brengt samen met het Palestijns Bijbel- genootschap een dagboek uit onder de titel ‘My brothers keeper’ (Mijn broeders hoeder). De uitgave zal over enkele weken verschijnen en bestaat uit dagelijkse meditaties gemaakt door Joods-christelijke en Palestijns-christelijke schrijvers. De twee uitgevers willen met de opzet uitdrukken dat ze zich samen sterk willen maken voor verzoening tussen verschillende bevolkingsgroepen in het Midden-Oosten.

Pieter van den Beukel vertelt over het project. De Nederlandse theoloog is als vrijwilliger twee jaar actief voor het Israëlisch Bijbelgenootschap in Jeruzalem. Hij kent daarmee het werk van binnenuit. Het Bijbelgenootschap heeft in de afgelopen tijd diverse nieuwe uitgaven verzorgd, waarbij er ook wordt gekeken naar de afstemming van diverse bevolkingsgroepen. Met het boek ‘My brothers keeper’ willen de twee Bijbelgenootschappen mensen een dagboek aanreiken, waarin de verzoening centraal staat. ‘We geven niet aan welke bezinning van welke auteur komt’, aldus Pieter van den Beukel, ‘daarmee blijft het steeds verrassend om te lezen hoe van diverse kanten de Bijbelverhalen op een zelfde inspirerende manier worden geanalyseerd’.

Het Israëlisch Bijbelgenootschap heeft voor de iets langere termijn van een jaar een Bijbeluitgave gepland van een Hebreeuws-Arabische tekst. De diglot maakt het mogelijk om samen de tekst te lezen en woordkeuzes over en weer met elkaar te vergelijken.

Het Bijbelgenootschap in Israël heeft in de achterliggende tijd diverse uitgaven gemaakt die enerzijds voor de Messiasbelijdende Joden bedoeld zijn, anderzijds voor geïnteresseerde anderen inzichtelijk maken hoe het Nieuwe Testament wil aansluiten bij de bij velen bekende tekst van het Oude Testament. Er is bijvoorbeeld een Psalmenuitgave (Tehilim), waarin de Psalmen met een Messiaanse strekking vanuit de rabbijnse literatuur en de nieuwtestamentische literatuur in rood zijn gedrukt. Van recente datum is ook een complete Bijbeluitgave met zo’n 90.000 dwarsverwijzingen.  Het Bijbelgenootschap werkt verder onder meer aan een audio-uitgave van het Oude Testament, nadat eerder met professionele stemmen het Nieuwe Testament al op cd is verschenen.

De Raad van Kerken in Nederland heeft eerder uitgesproken de kerken in Palestina en Israël te steunen waar ze zoeken naar een rechtvaardige samenleving voor alle partijen en bevolkingsgroepen. In antwoord op vragen is verder gesteld dat men de aanschaf van Palestijnse produkten positief bevordert.

Foto:
Pieter van den Beukel
Een Russische versie van Tehilim